2018-11-14 Remonty w ramach funduszu sołeckiego

Tym razem mieszkańcy Bielaw postanowili przekazać wszystkie środki jakimi dysonują dla swojego sołectwa, na wykonanie toalety w budynku świetlicy wiejskiej wraz z montażem zbiornika bezodpływowego na ścieki. W części sali głównej świetlicy, zaaranżowano nową toaletę oraz miejsce na aneks kuchenny. Zrealizowane prace, w sposób wyraźny poprawią warunki użytkowania obiektu w Bielawach. Na placu przy świetlicy zainstalowano zbiornik na ścieki o pojemności 3,0 m³.

Z kolei sołectwo Charbowo tegoroczne środki z funduszu sołeckiego postanowiło przekazać na poprawę zagospodarowania terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w tej miejscowości. Wykonano nowe ogrodzenie terenu, a istniejące opłotowanie odnowiono i naprawiono. Ponadto zostały usunięte z terenu placu zabaw pozostałości obiektów gospodarczych po byłej szkole podstawowej. Plac zabaw zyskał dwie nowe ławki, a miejsce upamiętniające bohaterską nauczycielkę z Charbowa śp. Cecylię Grubównę – Hadkiewicz zostało oczyszczone i odmalowane. Wykonawcą prac zarówno pierwszego jak i drugiego zadania był miejscowy Zakład Gospodarki Komunalnej."

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji