2018-12-18 Fundusze sołeckie w gminie Kłecko
Tegoroczne środki w ramach fundusz sołeckiego zostały wydatkowane przez kolejne miejscowości, zgodnie z wolą mieszkańców. Wieś Biskupice postanowiła w tym roku uporządkować teren przy świetlicy wiejskiej. Przestawiono istniejący plac zabaw, a na większej powierzchni terenu przeprowadzono niwelacje, w celu zaaranżowania nowego boiska do gry w piłkę. Prace zrealizowała firma Melio-Bud Lidia Kondracka z Kłecka za kwotę 12 300,00 zł.
 
W miejscowości Bojanice na tamtejszym terenie rekraacyjno – sportowym postawiono wiatę biesiadną o wymiarach 10,0 x 5,0 metra. Wykonawca robót firma Inter-Lers wykonała na zlecenie gminy Kłecko, już dziesiąty taki obiekt, który z pewnością będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem wśród wypoczywających mieszkańców. W tym roku oprócz wiaty w Bojanicach, został również wykonany podobny obiekt w miejscowości Pruchnowo. Jest on nieco mniejszy, od wiaty w Bojanicach, gdyż jego wymiary nie przekraczają 6,0 x 4,5 metra, ale z pewnością dobrze się wpisuje w tamtejsze zagospodarowanie terenu placu zabaw i miejsca spotkań mieszkańców.
 
Inne miejscowości postanowiły wydać swoje środki w ramach swoich potrzeb i możliwości finansowych, i tak Polska Wieś zdecydowała się rozpocząć prace w ramach zagospodarowania Otwartej Strefy Aktywności. Wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej i zamontowano elementy małej architektury (ławki i kosz na odpady). Wieś Sulin postanowiła dokonać odnowienia starej studni zlokalizowanej w centrum wsi, oraz rozpocząć prace związane z utwardzeniem terenu przy budynku świetlicy. Sołectwo Komorowo postanowiło w tym roku wymienić wszystkie okna w części strychowej oraz drzwi zewnętrzne w budynku świetlicy wiejskiej. Z kolei miejscowości Czechy, Waliszewo i Kłecko ul. Kolonia postanowiły ubogacić istniejące tereny sportowe i rekreacyjne poprzez doposażenie ich dodatkowym sprzętem do ćwiczeń na wolnym powietrzu, piłkochwytami czy nowym placem zabaw.
 
Ponadto dla miejscowości Gorzuchowo, Waliszewo i Zakrzewo w ramach wydatkowanych funduszy sołecki, przygotowana została dokumentacja programu funkcjonalno – użytkowego dla budowy nowych świetlic wiejskich i zagospodarowania terenów rekreacyjnych. Sołectwo Dębnica postanowiło przygotować się termomodernizacji obiektu świetlicy, zakupując materiał na ocieplenie stropodachu. 
« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji