Kłecko

Font Size

Cpanel

Lednicki Park Krajobrazowy - w/g przewodnika turystycznego Marii Chojnackiej i Beaty Raszka

Lednicki Park Krajobrazowy leży w środkowej Wielkopolsce, na obszarze Pojezierza Gnieźnieńskiego, na północ od linii kolejowej Poznań – Gniezno. Zajmuje teren o powierzchni ponad 7.000 ha należący do 4 gmin: Kiszkowo, Kłecko, Łubowo i Pobiedziska.

     Utworzono go w 1988 roku dla ochrony unikatowych w skali kraju ziem, rozciągających się wokół jeziora Lednica, będących kolebką polskiej państwowości. Jest to bogaty w zabytki teren, który wraz z niezmienionym krajobrazem polodowcowym i szatą roślinną stanowi obszar ważny w dziejach Polski. Brzeg jeziora, jego dno i wyspy kryją ślady osadnictwa, udokumentowanego tu od neolitu. Okres świetności tych terenów przypadł na X i XI wiek, kiedy to największa z czterech wysp na jeziorze – Ostrów Lednicki – mieściła siedzibę księcia Mieszka I.

 

Materialnymi świadkami tego okresu są zachowane wewnątrz grodziska na wyspie ruiny potężnych budowli kamiennych: pałacu książęcego (palatium), połączonego z kaplicą i tzw. drugiego kościoła. Odkryte w kaplicy baseny chrzcielne pozwalają domniemywać, iż tu właśnie odbył się chrzest Polski. Na obszarze Lednickiego Parku Krajobrazowego istnieje około 350 stanowisk archeologicznych, wśród nich grody na Ostrowie Lednickim, na wyspie Ledniczce, w Moraczewie i w Imiołkach. Bardzo cennym znaleziskiem są relikty dwóch mostów drewnianych (zachodni ponad 400 metrów i wschodni długości około 200 m), łączących w średniowieczu Ostrów Lednicki ze stałym lądem. Zabytki wydobyte z dna jeziora Lednica lub odkryte na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego są eksponowane w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w Dziekanowicach. Posiada ono największy w Polsce zbiór wczesnośredniowiecznych militariów m.in. toporów, grotów, mieczy. Na skutek intensywnego osadnictwa trwającego od wczesnego średniowiecza teren parku został niemal całkowicie odlesiony. W jego krajobrazie dominują równinne pola uprawne z rzędami drzew, rosnących wzdłuż miedz i rowów. Lasy zajmują jedynie niewielki areał w północnej części Parku (około 10% powierzchni), która różni się zasadniczo od pozostałej bardziej urozmaiconą rzeźbą terenu. Jest to obszar należący do gmin Kiszkowo i Kłecko. Spotykamy tu malownicze, morenowe wzgórza i wały z ukrytymi pomiędzy nimi ciekami i jeziorami, tworzącymi wraz z jeziorem Lednica ciąg zbiorników wodnych w rynnie polodowcowej Lednogóra – Łopienno. Największe jest ułożone południkowo Jezioro Lednica, mające prawie 8 km długości. Na wschodnim brzegu Lednicy, w Dziekanowicach, na powierzchni ponad 20 ha, zlokalizowano Wielkopolski Park Etnograficzny, gromadzący obiekty XVIII i XIX-wiecznej zabudowy wiejskiej wraz z całkowitym wyposażeniem zagród, pochodzące z terenu historycznej Wielkopolski. Skansen ten jest oddziałem Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

    Od 1997 roku Lednicki Park Krajobrazowy wzbogacił się o nowy obiekt przyciągający tysiące przybyszów z kraju i zagranicy. Jest to Brama Trzeciego Tysiąclecia - stalowa konstrukcja w kształcie ryby, stojąca na polu w Imiołkach, należącym do duszpasterstwa oo. Dominikanów z Poznania. Co roku w tym miejscu odbywają się całonocne spotkania modlitewne. Od 2002 roku trwa tu budowa ośrodka duszpasterskiego i kościoła.


Przewodnik turystyczny wydany przez Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, ul. Prusa 3 - "Lednicki Park Krajobrazowy" - Maria Chojnacka,  Beata Raszka.

 

Załączniki:
Pobierz plik (przewodnik chojnacka.pdf)przewodnik chojnacka[Opisy miejscowości gm. Kłecko w/g przewodnika Chojnacka, Raszka]210 Kb

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21