Kłecko

Font Size

Cpanel

LPK

Krajobraz LPK      Jednym z „asów” w talii walorów turystycznych gminy Kłecko jest Lednicki Park Krajobrazowy. Jego obszar liczy 7.652 ha i rozciąga się na terenie czterech gmin: Kłecka, Kiszkowa, Łubowa i Pobiedzisk. Park ten zajmuje w systemie obszarów chronionych w Polsce miejsce szczególne, ponieważ o jego powołaniu w 1988 roku zdecydowały nie tylko walory przyrodnicze, co zlokalizowane w tym regionie wyjątkowe pamiątki historyczne, skupione na niewielkim obszarze, w centrum którego rozciąga się jezioro Lednickie. Na największej wyspie jeziora – Ostrowie Lednickim – znajduje się jeden z najcenniejszych polskich zabytków: siedziba Mieszka I. Widocznymi śladami tych zamierzchłych czasów są ruiny potężnych budowli kamiennych: pałacu książęcego (palatium), połączonego z kaplicą i ruiny tzw. drugiego kościoła. Odkryte w kaplicy baseny chrzcielne pozwalają domniemywać, że tu właśnie odbył się chrzest Polski.

Gdy już mowa o jeziorze Lednickim to warto wspomnieć, że wokół niego przebiega ścieżka rowerowOberżysta - Waliszewo.a zwana „Pętlą lednicką”. Początek szlaku wyznaczono w Dziekanowicach, ale jedne z najciekawszych punktów „pętli” znajdują się w gminie Kłecko, a konkretnie w  Waliszewie. Szlak prowadzi bowiem do Wzgórza Waliszewskiego (128,4 m n.p.m.) i dalej do samego Waliszewa, gdzie znajduje się jeden z najpiękniejszych drewnianych kościółków pw. św. Katarzyny. Wspomnieliśmy o Waliszewie, więc trzeba podkreślić, że jest ono też jednym z punktów „Szlaku Legend i Mitów”. Za Waliszewem w kierunku Kłecka, przy zakręcie znajdowała się niegdyś karczma, do której w późniejszych czasach przylgnęło określenie „Czerwona Oberża”. Opowieść spisana przez Marię Chojnacką i Beatę Raszkę w publikacji z 2007 roku „Lednicki Park Krajobrazowy” mówi „…o karczmarzu, który ograbiał i mordował bogatych gości, a ich ciała zakopywał w pobliżu. Istnienie kilku karczm w najbliższej okolicy w ciągu ostatnich wieków jest potwierdzone w dokumentach. Opowieści o karczmarzu mordercy narodziły się, gdy w pobliskim wyrobisku żwiru zaczęto znajdować ludzkie kości…”. Dzisiaj w miejscu karczmy stoi postać Oberżysty (prezentowana na zdjęciu postać Oberżysty została skradziona, a obecnie postawiony także przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie duplikat również próbowano ukraść).

Zielarka - GorzuchowoInny punkt w gminie Kłecko związany ze „Szlakiem Legend i Mitów” to miejsce zwane „Kuś”, gdzie stanęła postać „Zielarki”. Trzecim elementem tego Szlaku w gminie jest tablica informująca o walorach turystycznych, obiektach i samym szlaku, na Rynku w Kłecku.

Szczególną atrakcją Lednickiego Parku Krajobrazowego jest również ścieżka przyrodniczo – edukacyjna o długości 7 km. Tworzy ona pętlę, rozpoczynającą się i kończącą w pobliżu przystanku autobusowego Waliszewo. Na ścieżce można obejrzeć m.in. kilkanaście pomników przyrody i zabytków kulturowych oraz zapoznać się z ciekawymi zjawiskami przyrodniczymi.

"Spacerem po Kłecku" - 2011r. UMGK

 

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21