Kłecko

Font Size

Cpanel

Lednicki Park Krajobrazowy - informacje

fragm. mapy atrakcji turyst. Pow. gnieźnieńskiego   Teren o dużych wartościach przyrodniczych, historycznych i kulturowych. Utworzony w 1988r., a w 10 lat później poszerzony do obecnych granic (Rozporządzenie Wojewody Poznańskiego Nr 10/98). Park obejmuje obszar o powierzchni 7 652,48 ha., z czego na terenie Gminy Kłecko jest 2 071,17 ha.
Lednicki Park Krajobrazowy został powołany dla ochrony unikalnych w skali kraju ziem, rozciągających się wokół Jeziora Lednickiego, będących kolebką polskiej państwowości.
Mieści się tutaj również MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW (http://www.lednicamuzeum.pl/) oraz WIELKOPOLSKI PARK ETNOGRAFICZNY.

  Mapa atrakcji turystycznych pow. gnieźnieńskiego >>> więcej 

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21