Kłecko

Font Size

Cpanel

Położenie

    Kłecko z okolicą (podobnie jak Gniezno) leży na terenie dawnego jeziora plioceńskiego, na Nizinie Wielkopolsko - Kujawskiej, ale na najwyższej jej części, którą stanowi Wysoczyzna Gnieźnieńska. Krajobraz jej urozmaicają w niektórych miejscach dość znaczne zróżnicowania ukształtowania terenu, będące wynikiem długotrwałego działania lodowców, które pokrywały ten teren w epoce lodowcowej. W wyniku działania lodowców pozostały grube pokłady moren o miąższości od 40 - 200 m. Skutkiem ostatniego postoju lodowca na linii Pniewy - Poznań - Gniezno - Konin powstał pas charakterystycznych pagórków moreny czołowej, a wśród nich, w zagłębieniu terenu utworzyły się jeziora. Z tego czasu pochodzą oprócz gnieźnieńskich również obydwa jeziora pod Kłeckiem.

W krajobrazie gminy, przeciętym dolinami rynnowymi rzeki Małej Wełny, występuje wiele wspaniałych akwenów:

J. Kłeckie - pow. 179 ha, J. Gorzuchowskie - pow. 94 ha, część J. Lednica (teren Lednickiego Parku Krajobrazowego) , J. Działyńskie - pow. 26 ha, J. Biskupickie- pow. 24 ha, J. Mistrzewskie- pow.15 ha, J. Dębnickie - pow. 8 ha, J. Bakorce - pow. 7 ha (Lednicki Park Krajobrazowy), J. Linie - pow. 7 ha (teren LPK).

     Gmina Kłecko, obejmująca miasto i najbliższe okolice, rozciąga się w północno-wschodniej części województwa wielkopolskiego, na terenie Pojezierza Gnieźnieńskiego, w odległości: 16 km od Gniezna, 25 km od Wągrowca, 55 km od Poznania, należy do powiatu Gnieźnieńskiego.
Podzielona jest na 1 miasto (2 osiedla) i 23 wsie (21 sołectw). Sąsiaduje z gminami: Gniezno, Łubowo, Kiszkowo, Skoki , Mieścisko i Mieleszyn.
 

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21