Kłecko

Font Size

Cpanel

Miejsca Pamięci Narodowej

Fot 01 - Pomnik Powstańców Wielkopolskich – mogiła zbiorowa poległych za wolność Ojczyzny w 1919r. - na cmentarzu w Kłecku;


Fot 02 - Pomnik poległych i pomordowanych Obrońców Kłecka z 1939r. na kłeckim cmentarzu;


Fot 03 - Grób harcerzy zamordowanych w 1939 roku. Cmentarz w Kłecku;


Fot 04 - Tablica pamiątkowa w hołdzie walczącej „Kampanii Kłeckowskiej” w Powstaniu Wielkopolskim znajdująca się w Kłecku przy Pl. Powstańców Wlkp. pod nr 22;


Fot 05 Obelisk – miejsce rozstrzelania w 1939r. trzydziestu obrońców miasta. Kłecko – strzelnica;


Fot 06 - Obelisk – miejsce rozstrzelania w 1939r. 112 obrońców Kłecka ulica Paderewskiego – przy rzece Mała Wełna;


Fot 07 - Tablica pamiątkowa na froncie byłej szkoły w Charbowie upamiętniająca zamordowaną tam w 1939r. nauczycielkę Cecylię Grubównę - Handkiewicz;


Fot 08 - Obelisk w Brzozogaju – tablica pamiątkowa rozstrzelanych w 1939r.;


Fot 09 - Obelisk – tablica rozstrzelanych 1939r. obrońców Kłecka w Bielawach;


Fot 10 - Pomnik „Bohaterskich Obrońców Kłecka 1939”. Poległym i rozstrzelanym Obrońcom Kłecka, żołnierzom poległym na wojnie, pomordowanym w więzieniach, obozach koncentracyjnych i w czasie II wojny światowej – Plac Powstańców Wielkopolskich w Kłecku;


Fot 11 - Kapliczka z tablicami upamiętniającymi nazwiska parafian, którzy zginęli w latach 1914 – 1919 i latach 1939 – 1945 na budynku plebanii w Dębnicy;


Fot 12 - Obelisk poświęcony pięciu powstańcom wielkopolskim na cmentarzu w Dębnicy;


"Spacerem po Kłecku" - 2011r. UMGK

 

 

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21