Kłecko

Font Size

Cpanel

25.- lecie samorządu w gmine Kłecko

 Rynek w Kłecku  Reforma samorządowa w Polsce to nie tylko pierwsze wybory do samorządów (27 maja 1990r.), to była istotna reforma ustroju państwa. Zmiana polegała na tym, że odeszliśmy od scentralizowanego układu w organach administracji państwowej. Samorządy gminne uzyskały autonomię i możliwość podejmowania decyzji we własnym imieniu. Wójt, burmistrz, prezydent miasta przestał wtedy podlegać wojewodzie, a później kiedy powstały samorządowe powiaty i województwa, także staroście powiatu i marszałkowi województwa. Gminy uzyskały prawo własności, przejęły kilka milionów nieruchomości i półtora tysiąca przedsiębiorstw państwowych.To stworzyło sytuację, w której gminy mają własne zasoby, osobowość prawną, mają własne pieniądze i własną administrację. To była zmiana całego ustroju państwa. Jej wdrożenie wymagało nie tylko zmian legislacyjnych, ale przebudowy organizacyjnej państwa, przede wszystkim zaś przebudowy umiejętności i mentalności społecznej. Z okazji 25.-lecia samorządu, poniżej zamieszczamy informację o tym jak od 1990r. w naszej Gminie - we wszystkich kadencjach - wyglądały składy osobowe władz Gminy Kłecko (Rada, Zarząd, Burmistrz).
Eugeniusz Kołodziejczak
Sekretarz Gminy Kłecko

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21