Kłecko

Font Size

Cpanel

„PROGRAM RODZINA 500 plus”

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁECKU INFORMUJE:

  • Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać od dnia 1 kwietnia 2016 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłecku, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet.

      E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl,  PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

 

  • Jeśli wniosek zostanie złożony w terminie od dnia 1 kwietnia 2016 r.  do dnia 1 lipca 2016 r. włącznie, wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r. Jeśli złożymy wniosek po 1 lipca 2016 r. to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.
  • Jeśli złożymy wniosek w terminie od 1 dnia kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016r., MGOPS w Kłecku będzie miał do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, na wydanie decyzji   i wypłacenie świadczenia wychowawczego.                            
  • Świadczenie wychowawcze przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka.
  • Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł. netto, rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie    18 roku życia.

            W przypadku rodzin z dochodem nie wyższym niż 800 zł. netto na osobę, 

            wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

            Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi   

            1200 zł netto.

            Świadczenie wychowawcze przysługujące za niepełny miesiąc będzie dzielone

            

  • Prawo do świadczenia wychowawczego w pierwszym okresie będzie ustalane na okres od 1 kwietnia 2016 r.  do 30 września 2017 r.

W tym okresie przyznając prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze lub jedyne dziecko będą brane pod uwagę dochody za 2014 r. z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu z 2014 r. lub po tym roku.

  • Świadczenie wychowawcze nie będzie podlegało egzekucji oraz nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych oraz dodatku  mieszkaniowego.

Wyjątkowo w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r. MGOPS   w Kłecku będzie przyjmował wnioski o świadczenie wychowawcze w godzinach:

poniedziałek       8.00 – 17.00

wtorek – piątek  7.00 – 17.00

 

Od dnia 18 kwietnia 2016 r. wnioski o świadczenie wychowawcze będą przyjmowane w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłecku, tj.:

poniedziałek       8.00 – 16.00

wtorek – piątek  7.00 – 15.00

Dodatkowych informacji na temat „PROGRAMU RODZINA 500 plus” można uzyskać pod nr tel.:         

* 61 427 00 13 wew. 21 lub 23  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłecku;

 

* 61 854 11 77  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu – infolinia od poniedziałku    do  piątku w godzinach od 10.00 do 15.00.

 lub na stronie internetowej:

www.klecko.pl

http://www.poznan.uw.gov.pl/rodzina-500-plus

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21