Kłecko

Font Size

Cpanel

Historia OSP Kłecko

pod wieżą wspinaczkową   Historia powstania straży pożarnej nierozerwalnie łączy się z ciągłą walką człowieka z ogniem. Plagą dawnych miast były pożary. Kłecko również padało jego pożodze. Ks. Józef Dydyński w „Wiadomościach historycznych o Mieście Kłecku” pisze: Po zgorzeniu miasta na początku XV wieku odnowił król Kazimierz Jagiellończyk przywilejem swoim z roku 1450 wszystkie prawa i swobody, a przede wszystkim dozwolił mieszczanom wolnego sprowadzania z borów królewskich potrzebnego drzewa budulcowego na odbudowanie się miasta”. „Później w roku 1510 powtórnie całe miasto ogniem spłonęło, przyczem wszelkie dokumenta tak miejskie jako kościelne się popaliły”. W 1811r. 24. kwietnia spłonął rynek wraz z kościołem  św. Krzyża i św. Marcina. O ostatnim udokumentowanym pożarze pisze w swym życiorysie znamienity Kłecczanin prof. Władysław Nehring „straszny pożar wielką część miasta w perzynę zamienił, rodziców moich na szczupłym mieniu zrujnował niemal zupełnie”. Z tych kilku opisów wynika, że mieszczanie kłeccy nie raz musieli stawiać czoła pożarom, które niszczyły ich domostwa i mienie.

W II połowie XIX wieku mimo , że Kłecko było pod zaborem pruskim, aktywność jego mieszkańców była bardzo duża. W tym miejscu można zaznaczyć, że w Kłecku jako w jednym  z  pierwszych miast powstało „Towarzystwo Pożyczkowe dla miasta Kłecka  okolicy” bo już w 1868 roku. Następnym było Towarzystwo Przemysłowców,  które powstało w 1875r. I gdy zaczęły powstawać straże pożarne w Gnieźnie i innych miastach powiatu gnieźnieńskiego nasi mieszkańcy również zaczęli tworzyć straż  w Kłecku.  Informacji o samym początku  niestety nie ma. Nie wiemy kto był  ej założycielem i kto był pierwszym prezesem. Pierwszą wzmianką jest, że  początkowym okresie nasza straż dysponowała sprzętem bardzo prostym, mianowicie ręczną sikawką, toporami, wiadrami. Dopiero w 1898 roku sikawkę ręczną zastąpiła sikawka kołowa. Brak jakichkolwiek informacji co działo się w latach następnych. Wiadomo jedynie, że kłeccy strażacy aktywnie walczyli  w pierwszej wojnie światowej, a następnie w Kompanii Kłeckoskiej Powstania Wielkopolskiego w latach 1918/1919r. Wielu strażaków poległo w tych działaniach wojennych. Zaraz po wojnie jednak reaktywowali swoją jednostkę.

Pierwszy znany zarząd naszej straży stanowili:

 1. Władysław Muszyński                - prezes
 2. Stanisław Muszyński                 - naczelnik
 3. Edward Bennewitz                    - z-cz naczelnika
 4. Antoni Kraczek                          - sekretarz
 5. Maksymilian Wawrzynkiewicz    - skarbnik

Dysponowali  w dalszym ciągu sprzętem bardzo prostym, brakowało również pomieszczenia. Następną informacją źródłową jest spis z 1922 roku członków czynnych i nieczynnych czyli wspierających. Dowiadujemy się z niego, że tych pierwszych było 32  oraz   18  wspierających. Należy wymienić tu najstarszych członków straży biorąc pod uwagę datę wstąpienia do jednostki:parada

 1. Grochowski Klemens    Aptekarz                       1.01.1904r.
 2. Pierański Władysław    Kupiec                          25.09.1904r
 3. Basler Julius                 Mistrz piekarski            1.12.1904r
 4. Muszyński Stanisław                                        28.12.1904r
 5. Muszyński Władysław  Kupiec                          1.07.1905r.
 6. Toller Albert                 Kupiec                          1.07.1906r.
 7. Tomczak Franciszek     Kupiec                          5.09.1909r

W latach międzywojennych naszej straży przewodzili jeszcze:

 1. Kazimierz Stempniewicz
 2. Stefan Kamieniecki - ówczesny burmistrz
 3. Józef Wojtkowiak
 4. Jan Lapis

Największy rozwój straży przypada na lata 1924 – 1938. W okresie jak naczelnikiem był Edward Bennewitz Ochotnicza Straż Pożarna w Kłecku była jednostką przodującą w powiecie gnieźnieńskim. Na uwagę zasługuje fakt, że nasza straż miała  w tym okresie własną orkiestrę dętą. Okres II wojny światowej to następny tragiczny okres w dziejach naszej straży. Ostatni prezes kłeckiej straży przed wojną Jan Lapis zostaje dowódcą Obrony Cywilnej Kłecka w pierwszych dniach września 1939r. Wraz z innymi stawiają czynny opór z bronią w ręce przeważającym siłą wroga. Po przełamaniu naszego heroicznego oporu i wtargnięciu wojsk niemieckich do Kłecka, rozpoczyna się krwawy odwet, w którym ginie wielu strażaków z Janem Lapisem na czele. Zaraz po przejściu frontu,  w marcu 1945 roku odbyło się zebranie członków, gdzie dokonano wyboru nowego zarządy, a mianowicie:

 1. Antoni Kraczek             - prezes
 2. Józef Wojtkowiak        - naczelnik
 3. Michał Muszyński         - sekretarz
 4. Stanisław Waldowski  - skarbnik
 5. Władysław Dominiak   - komorowy
 6. Nawrocki Jan              - gospodarz

W latach następnych dowodzili naszą strażą:

 1. Kazimierz Macioszek
 2. Jerzy Wieruszewski
 3. Edmund Demborski
 4. Stefan Knasiak
 5. Grzegorz Rożek
 6. Marek Demborski
 7. Waldemar Wieruszewski
 8. Mirosław Beczek

W miarę, gdy na terenie Gminy Kłecko zaczynają powstawać następne jednostki w Działyniu, Dębnicy, Świniarach, Ułanowie i Waliszewie. Prezesem Zarządu Miejsko-Gminnego zostaje: Ludwik Jastrzębski, a następnie Jadwiga Wieruszewska.

Na dzień dzisiejszy  zarząd  Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłecku przedstawia się następująco:

 1. Kaczor Marcin              - prezesStrażnica OSP Kłecko
 2. Sip Maciej                    - v-ce prezes – naczelnik
 3. Kaczmarek Dariusz      - z-ca naczelnika
 4. Lipiński Patryk             - sekretarz
 5. Kusy Krzysztof             - skarbnik
 6. Pniewski Daniel           - czł. zarządu
 7. Plewa Damian             - gospodarz

Zarząd Miejsko-Gminny tworzą:

 1. Kaczor Marcin                -  prezes
 2. Sip Maciej                      - komendant gminny
 3. Chodyński Bartosz        - sekretarz
 4. Kondracki Szymon        - skarbnik
 5. Kubalewski Bartosz      - czł. Zarządu

To w skrótowej formie o ludziach, którzy nie żałowali i nie żałują  swej pracy, swych sił, odwagi i umiejętności na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłecku. Sprzęt jakim dysponowali nasi strażacy, jak już wspomniano na początku  był sprzętem bardzo prymitywnym, ale wraz z ze zdobyczami techniki w Kłecku pojawiał się co rusz nowy sprzęt:

 1. W 1898r. - ręczna sikawka
 2. W okresie międzywojennym – sikawka konna
 3. Po wojnie w 1949r. - jednostka otrzymała samochód strażacki i motopompę typu DKW
 4. W 1971 r.  samochód strażacki typu GSBAM 2000 l Star 26
 5. 1985r. - nowy samochód bojowy Star 244 GBM
 6. 21.12.1994r. - nowy samochód bojowy Star A29
 7. 29.11. 2003r. -  uroczyste wręczenie kluczyków do nowego samochodu  bojowego MAN/STAR
 8. 18 grudnia 2003r. - przekazano naszej jednostce łódź motorową do ratownictwa  wodnego
 9. Styczeń 2004r. otrzymujemy średni samochód gaśniczy  Star GBA2,5/16
 10. W międzyczasie nasza OSP otrzymuje jeszcze wiele innego specjalistycznego sprzętu m.in. do ratownictwa drogowego.

Znane są trzy lokalizacje strażnicy w Kłecku. Pierwszą  była strażnica na posesji ówczesnego skarbnika Wawrzynkiewicza tzn. druga nieruchomość po zachodniej stronie ul. Dworcowej licząc od rynku. Na  rogu ul. Dworcowej i Jeziornej w domu BennewitzóPunkt meldunkowy strażyw mieścił się „Punkt meldunkowy straży pożarnej”. Następnie jeszcze przed II wojną strażnicę przeniesiono na róg ulic Paderewskiego i Targowej. A w 1967 roku po wybudowaniu  przeniesiono się do obecnego budynku. W latach międzywojennych na rozwidleniu ul. Dworcowej i Cmentarnej wybudowano wspinalnię, która służyła jako wieża treningowa przy nauce wspinania, suszono na niej węże i przypuszczalnie służyła jako wieża obserwacyjna. W 2000r. wieżę ze względów bezpieczeństwa zdemontowano i po gruntownym remoncie postawiono, ale już przy strażnicy.

W latach 1977 – 1991 funkcjonowała w naszej straży druga w historii strażacka orkiestra dęta, której kapelmistrzem był Edmund Skrzetuszewski. Strażacy nasi oprócz pełnienia swej zaszczytnej służby, biorą czynny udział w życiu społeczno – kulturalnym Kłecka. Współpracują z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury przy organizowaniu Dni Kłecka, Dożynek Gminnych i in.

Współpracują ze szkołami na naszym terenie zapoznając dzieci i młodzież z przepisami przeciwpożarowymi, robiąc pokazy sprzętu i jego działania. Współpracują z parafią pełniąc warty przy „grobie Chrystusa” czy np. warty adoracyjne przy odwiedzającym naszą parafię relikwiarzu św. Wojciecha i wielu innych. Organizują Dni Ochrony Przeciwpożarowej i Dni Strażaka. Po podpisaniu przez władze Kłecka porozumienia o współpracy z niemiecką gminą  Rosche,  nasza straż również nawiązała  współpracę z tamtejszą strażą pożarną Za swoją pracę otrzymują wysokie odznaczenia państwowe i branżowe. Uczestniczą i sami organizują zawody strażackie, w których często zajmują wysokie pozycje.Nie ma uroczystości w naszej Gminie, aby nie uczestniczył w niej poczet sztandarowy ze sztandarem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłecku. Swoją aktywnością zarażają młodzież, która ciągle zasila jednostkę w Kłecku.

„Bogu na chwałę ludziom na ratunek” to hasło, którym na co dzień kierują się nasi „Rycerze św. Floriana”

Opracował - Jacek Molenda

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21