Kłecko

Font Size

Cpanel

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Działyniu wraz z podniesieniem poziomu wyposażenia obiektu na cele rekreacyjne i kulturalne

Operacja pn. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Działyniu wraz z podniesieniem poziomu wyposażenia obiektu na cele rekreacyjne i kulturalne, mająca na celu wspieranie rozowju lokalnego na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inistatywy LEADER”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Koszty całkowite ogółem: 599 465,96 zł, pomoc w wysokości: 381 440,00 zł.

Okres realizacji: 8 grudnia 2017 – 31 października 2018 r.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu mieszkańców wsi Działyń do nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej poprzez zagospodarownie terenu przy świetlicy wiejskiej wraz  z wyposażeniem obiektu świetlicy wiejskiej.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21