Kłecko

Font Size

Cpanel

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej  w miejscowości Kłecko wraz wyposażeniem budynku obsługującego sieć wodociągową w Świniarach

Operacja typu Gospodarka wodno – ściekowa pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłecko wraz wyposażeniem budynku obsługującego sieć wodociągową w Świniarach mająca na celu poprawę jakości życia mieszkańców, rozwój gospodarczy i ochronę środowiska współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Koszty całkowite ogółem: 3 820 716,69 zł, pomoc w wysokości: 1 947 642,00 zł.

Okres realizacji: 22 czerwca 2017 - 31 maja 2018 r.

Celem projektu jest poprawa  jakości życia mieszkańców, rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kłecko oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Świniary.

 
22.06.2017 r. – podpisanie umowy o przyznaniu pomocy.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21