Kłecko

Font Size

Cpanel

Nowa szansa

Projekt Nowa szansa jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ma on na celu podniesienie wiedzy 200 uczniów uczestniczących w edukacji, w tym dzieci z niepełnosprawnościami oraz podniesienie wiedzy 25 nauczycieli w Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum w Kłecku, prowadzonym przez Gminę Kłecko.

W projekcie zaplanowano następujące działania:

  • doposażenie pracowni przedmiotowych, w szkole podstawowej o pracownie matematyczną, przyrodniczą, w gimnazjum o pracownie matematyczną, biologiczną, chemiczną, fizyczną i geograficzną w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów,
  • realizację 12 projektów edukacyjnych,
  • realizację 4 bloków dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
  • realizację 4 kółek zainteresowań,
  • realizację 4 form specjalistycznego wsparcia,
  • przyznanie 40 stypendiów dla uzdolnionych uczniów,
  • wsparcie 6 nauczycieli w ramach studiów podyplomowych oraz 25 nauczycieli w zakresie podwyższenia kompetencji w zakresie prowadzenia zajęć z przyrody, biologii, matematyki, chemii, geografii, fizyki, języków obcych oraz wykonywanej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniami zdolnymi,
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 190 uczniów/-nic.

Okres realizacji projektu: 01.07.2017 - 30.06.2020 r.

Całkowita wartość projektu 1 594 007,48 zł, kwota dofinansowania 1 514 307,10 zł.

 

Rusza rekrutacja do projektu "Nowa szansa"!

Matematyka może być fajna?

Kręci Cię biologia lub fizyka?

A może te przedmioty  śnią Ci się w nocnych koszmarach?

Ten projekt jest dla Ciebie!

Gmina Kłecko realizuje projekt „Nowa szansa”, którego celem jest podniesienie wiedzy uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Kłecku i Gimnazjum w Kłecku w zakresie matematyki i nauk przyrodniczych. Chcemy, by matematyka, przyroda, biologia, fizyka i chemia pomagały uczniom odkrywać świat, a nie stanowiły źródło stresu lub nudy…

Realizacja projektu możliwa jest dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu to 1.594.007,48 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE to aż 1.514.307,10 zł.

Projekt będzie realizowany przez trzy lata: od  1 lipca 2017 do 30 czerwca 2020 r.

Zapraszamy Cię do udziału w projekcie!

Oferujemy:

Dla uczniów klas I-III SP

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE w celu stymulowania rozwoju poznawczego i zmniejszaniu trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych. Dla najmłodszych proponujemy zajęcia socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne, logopedyczne, terapię sensoryczną i inne w zależności od zgłoszonych potrzeb.

Dla uczniów klas IV-VIII SP i gimnazjum

DODATKOWE ZAJĘCIA w celu nadrobienia zaległości, wyrównywania dysproporcji edukacyjnych oraz pomocy w przyswojeniu materiału programowego, w zależności od potrzeb, z matematyki, przyrody, fizyki, chemii lub biologii. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w nowoczesnych, doskonale wyposażonych pracowniach.

Zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów - KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ. W szkole podstawowej uruchamiamy kółko matematyczne - "I Ty możesz zostać Pitagorasem" oraz kółko przyrodnicze - "I Ty możesz zostać Kopernikiem". W gimnazjum rusza kółko matematyczne - "I Ty możesz zostać Euklidesem" oraz kółko przyrodnicze (biologiczno-chemiczno-fizyczno-geograficzne) - "I Ty możesz zostać Curie-Skłodowską".

Dla uczniów najbardziej „zakręconych”  na punkcie matematyki i nauk przyrodniczych mamy propozycję szczególną – PROJEKTY EDUKACYJNE. Dadzą one szansę na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy, rozwiązywanie konkretnych problemów, świetne wyjazdy edukacyjne, imprezy sportowe, doświadczenia i eksperymenty. W ciągu trzech lat zrealizujemy następujące projekty:

1. „OZE w szkole”
2. „Lewandowski też był matematykiem–sport i matematyka”
3. „Co ma fizyka do piłki nożnej? Przyroda wokół nas”
4. „Wszystko co nas otacza to matematyka”
5. „Przyroda nasz dom”
6. „Każdy młody strażak z nauką za pan brat”

W projektach uczestniczyć będą uczniowie z różnych grup wiekowych, z różną wiedzą i przygotowaniem, ale łączyć ich będzie jedno: pasja do matematyki i przyrody.

DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE, które pozwoli absolwentom, lepiej przygotować się do decyzji, co dalej z ich ścieżką edukacyjną.

Dla uczniów szczególnie uzdolnionych WSPARCIE STYPENDIALNE, objęcie uczniów opieką doradcy oraz opracowanie indywidualnych planów rozwoju, tak by jak najlepiej wykorzystać i rozwijać wszystkie talenty!

Zgłoś się!

Zajęcia po godzinach lekcyjnych!

Zapewniamy dojazd!

Więcej informacji: u wychowawców klas, nauczycieli matematyki, przyrody, biologii, fizyki, chemii i geografii oraz na stronach internetowych: www.kleckozszp.com, www.gimnazjumklecko.pl

lub w biurze projektu:

Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62-270 Kłecko

Koordynator projektu: Justyna Frąckowiak, tel. 61 4270125 wew. 208, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Asystent ds. biura projektu: Aleksandra Rataj, tel. 61 4270125 wew. 302, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

oraz stronie internetowej www.klecko.pl

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nowa szansa”
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i kółka zainteresowań wraz z załącznikami są dostępne pod adresem:
http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiGminyKlecko/document/443619/Zarz%C4%85dzenie-64_2017

Termin rekrutacji i harmonogram zajęć dostępne są w szkołach objętych projektem!


UWAGA – RUSZA REKRUTACJA W RAMACH PROJEKTU „NOWA SZANSA”!

 W dniach od 27.02.2018 do 02.03.2018 r. prowadzona będzie rekrutacja nauczycieli Gimnazjum w ramach doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w celu realizacji programu wspomagania Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się nauk przyrodniczych i matematyki"

Zapoznaj się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nowa szansa”.
Formularz zgłoszeniowy można pobrać w sekretariacie szkoły!
Więcej informacji u Koordynatora Szkolnego – Dyrektora szkoły.


UWAGA – RUSZA REKRUTACJA W RAMACH PROJEKTU „NOWA SZANSA”!

 W dniach od 27.02.2018 do 02.03.2018 r. prowadzona będzie rekrutacja uczniów szkoły podstawowej na zajęcia specjalistyczne. Zapoznaj się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nowa szansa”.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać w sekretariacie szkoły!
Więcej informacji u Koordynatora Szkolnego – Dyrektora szkoły.


UWAGA – RUSZA REKRUTACJA W RAMACH PROJEKTU „NOWA SZANSA”!

W dniach od 06.04.2018 do 12.04.2018 r. prowadzona będzie rekrutacja uczniów kl. II i III GIM do projektu edukacyjnego "Przyroda nasz dom - geologiczne skarby ziemi wielkopolskiej".

Celem projektu edukacyjnego jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy w miejscu innym jak szkoła, poznanie ciekawostek geologicznych i geograficznych związanych z regionem Wielkopolski.

W programie m.in. zwiedzanie kopalni soli w Kłodawie, poznanie przez uczniów historii powstania pokładów węgla brunatnego i sposobu jego wydobycia na przykładzie zwiedzanej kopalni węgla brunatnego w Kleczewie, zwiedzanie elektrowni Pątnów i zapoznanie się z procesem wytwarzania energii elektrycznej pozyskanej dzięki eksploatacji węgla brunatnego, znajdowanie pamiątek po dawnych wydarzeniach geologicznych na przykładzie zwiedzania bazyliki archikatedralnej św. Apostołów Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim w Poznaniu i zapoznanie się z materiałem budulcowym wykorzystanym do jej budowy, udział w warsztatach i wykładach pogłębiających wiedzę z geologii, zwiedzanie Muzeum Ziemi na Morasku w Poznaniu oraz udziału w festiwalu Nauki i Sztuki w Poznaniu.

Efektem projektu edukacyjnego będzie przygotowanie wystawy oraz prezentacji podsumowującej udział uczniów w projekcie, a także przygotowanie folderów dla uczniów gimnazjum informujących o głównych złożach geologicznych znajdujących się w Wielkopolsce i okolicy Kłecka.

Planowane zajęcia wyjazdowe: 24.04.2018 i 26.04.2018 r., zajęcia na terenie szkoły - terminy ustalone będą po wyłonieniu uczestników projektu edukacyjnego. Czas trwania projektu 30 h dydaktycznych. Liczba uczestników: 10 uczniów  z klas II i III GIM. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Prosimy o przemyślenie udziału w projekcie edukacyjnym uczniów, którzy mogą odczuwać lęk przed pobytem pod ziemią, lęk przestrzeni lub lęk przed przebywaniem w ciasnych pomieszczeniach.

Zapoznaj się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nowa szansa”. Formularz zgłoszeniowy można pobrać w sekretariacie szkoły i nauczycieli odpowiedzialnych za realizację projektu.

Więcej informacji:
p. Elżbieta Pilachowska - nauczyciel geografii,
p. Jolanta Leśna - nauczyciel j. angielskiego.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21