Kłecko

Font Size

Cpanel

Zintegrowany, niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - gmina Kłecko

Przedmiotem projektu Zintegrowany, niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - gmina Kłecko, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  są zadania w zakresie mobilności miejskiej polegające na rozwoju zintegrowanego i niskoemisyjnego transportu na terenie gminy Kłecko. W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

  • budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego  - Parking typu Park&Ride, wiata przystankowa przy ulicy Słonecznej, remont ulic Armii Poznań, Słonecznej i Ogrodowej jako poprawa warunków w dostępie do komunikacji autobusowej;
  • budowa ścieżek rowerowych na następujących odcinkach: Polska Wieś – Kłecko, Michalcza – droga wojewódzka nr 190, Dębnica – Działyń, Kopydłowo – droga wojewódzka nr 190 - wraz z budową energooszczędnego oświetlenia ulicznego.

Łączna wartość projektu wynosi 3 499 997,19 zł, a wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 2 806 997,74 zł.

Okres realizacji projektu obejmuje czas od 01 maja 2017 roku do 30 października 2018 roku.

Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z sektora transportu. Projekt ma na celu przystosowanie układu ścieżek rowerowych i infrastruktury towarzyszącej do potrzeb komunikacyjnych gminy w ramach popularyzacji mobilności miejskiej. Projekt bezpośrednio przyczyni się do stworzenia infrastruktury dającej możliwość bezpiecznego, komfortowego dostępu do transportu zbiorowego.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21