Kłecko

Font Size

Cpanel

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dębnicy o specjalistyczne pracownie wraz z budową sali sportowej

Projekt pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dębnicy o specjalistyczne pracownie wraz z budową sali sportowej  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, będzie polegał na:

  • rozbudowie aktualnego budynku Szkoły Podstawowej w Dębnicy o specjalistyczne pracownie (językową, informatyczną, matematyczną, przyrodniczą, salę: rehabilitacji i terapii sensorycznej);
  • doposażeniu obiektu w sprzęt dydaktyczny;
  • budowie sali sportowej wraz z zapleczem oraz promocji projektu.

Łączna wartość projektu wynosi 8 323 109,00 zł, a wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 3 991 425,55 zł.

Okres realizacji projektu obejmuje czas od 15 marca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku.

Celem projektu jest podniesienie poziomu edukacji w SP w Dębnicy, zapewnienie wysokiej jakości infrastruktury technicznej dla 120 uczniów (w całości dostępnej dla uczniów niepełnosprawnych), a także możliwości prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności kluczowe uczniów niezbędne na rynku pracy, zajęć specjalistycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, poprzez rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Dębnicy, wyposażenie 4 specjalistycznych pracowni, budowę i wyposażenie sali rehabilitacyjnej i sali sportowej do 30.06.2018.

Inwestycja wpłynie na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz na poprawę jakości edukacji, także wśród osób niepełnosprawnych, poprawa sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru, warunków życia oraz podniesienie poziomu atrakcyjności gminy Kłecko jako miejsca do inwestowania i osiedlania się.

 

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21