Kłecko

Font Size

Cpanel

Termomodernizacja budynku oświatowego przy ul. Gnieźnieńskiej 7a w Kłecku wraz z montażem odnawialnych źródeł energii

Gmina Kłecko jest beneficjentem projektu Termomodernizacja budynku oświatowego przy ul. Gnieźnieńskiej 7a w Kłecku wraz z montażem odnawialnych źródeł energii, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku oświatowego zlokalizowanego przy ul. Gnieźnieńskiej 7a w Kłecku. Termomodernizacja obiektu obejmować będzie:

  • ocieplenie ścian zewnętrznych;
  • ocieplenie ścian zewnętrznych w gruncie;
  • ocieplenie stropodachu;
  • wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych;
  • wymianę kotłowni i instalacji c.o.;
  • wymianę opraw oświetleniowych;
  • montaż paneli fotowoltaicznych.

Okres realizacji projektu obejmuje czas od 1 czerwca 2016 roku do 28 lutego 2018 roku.

Łączna wartość projektu wynosi 5 032 314,86 zł, a wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 4 231 242,11 zł.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego, wyeliminowanie strat energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz jakości środowiska przyrodniczego w gminie Kłecko, zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku poprzez oszczędność kosztów energii oraz poprawa warunków nauczania w placówce edukacyjnej.

I etap projektu, obejmujący ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz  przygotowanie pomieszczenia kotłowni zakończył się do 31 października 2016 roku, a jego wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Budowlane Produkcyjno Handlowe HENBUD z Kłecka. Realizacja II etapu rozpocznie się wiosną 2017 roku.

  1. http://klecko.pl/624-modernizacja-budynk%C3%B3w-zespo%C5%82u-szkolno-przedszkolnego-i-gimnazjum-w-k%C5%82ecku.html
  2. http://klecko.pl/764-blisko-3-mln-na-termomodernizacj%C4%99-szko%C5%82y-i-1,6-mln-na-pomoc-uczniom-%E2%80%93-ogromne-%C5%9Brodki-na-o%C5%9Bwiat%C4%99-w-gminie-k%C5%82ecko.html
  3. http://klecko.pl/771-remont-szkolny-idzie-pe%C5%82n%C4%85-par%C4%85.html

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21