Kłecko

Font Size

Cpanel

Pozwolenie na posiadanie psa groźnej rasy

     Osoba będąca posiadaczem agresywnego psa powinna pamiętać, że ciąży na niej obowiązek otrzymania odpowiedniego zezwolenia. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii Związku Kynologicznego w Polsce, ustala w drodze rozporządzenia, wykaz ras psów uznawanych za agresywne, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.

Obowiązujący wykaz ras psów, uznawanych za agresywne wyszczególnia Rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu psów uznawanych za agresywne:

 1. amerykański pit bull terier;
 2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
 3. buldog amerykański;
 4. dog argentyński;
 5. pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
 6. tosa inu;
 7. rottweiler;
 8. akbasch dog;
 9. anatolian karabash;
 10. moskiewski stróżujący;
 11. owczarek kaukaski; 

     Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie zezwoleń na posiadanie psa groźnej rasy jest Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.

Zgodnie z art. 10 pkt.1 Ustawy o ochronie zwierząt, prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa. Zezwolenie wydaje się na wniosek osoby zamierzającej prowadzić hodowlę psów agresywnych lub utrzymywać takiego psa.

Jakie dokumenty należy złożyć:

 1.  wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną (w którym podaje się następujące informacje: rasa, płeć, imię, datę urodzenia, oznakowanie psa – tatuaż, czip, numer rejestracyjny psa w Związku Kynologicznym oraz krótki opis w jakich warunkach utrzymywany jest pies [mieszkanie w bloku, dom z ogrodem]);
 2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej (opłata wynosi 82,00 zł).

W/w dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14 w pokoju nr 6 na pierwszym piętrze, wszelkich informacji na temat tego typu zezwoleń udziela podinspektor Michał Zdrojewski pod numerem tel. 61 427 01 25 wew. 206 ( w pon. od 8.00 do 16.00, wt.-pt. od 7.00 do 15.00). 

Załączniki:
Pobierz plik (WZÓR wniosku.pdf)WZÓR wniosku.pdf[ ]104 Kb
Pobierz plik (Wzór zezwolenia.pdf)Wzór zezwolenia.pdf[ ]105 Kb

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21