Kłecko

Font Size

Cpanel

Informacja z zakresu gospodarki odpadami

         Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o odpadach poniżej udostępniamy informację z zakresu gospodarki odpadami  za ostatnie lata, tj. o:

1. podmiotach  odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  z tereny danej gminy,

2. miejscu zagospodarowania przez w/w podmioty zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowni,

3. osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku  innymi metodami oraz ograniczeniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

4. punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

5. zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.


Załączniki:
Pobierz plik (Informacja dot. stanu gospodarki odpadami 2015.pdf)Informacje za 2015r.[ ]58 Kb

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21