Kłecko

Font Size

Cpanel

Informacje dla przedsiębiorców

1) wzór kwartalnego sprawozdania sporządzonego przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
2) wzór kwartalnego sprawozdania sporządzonego przez podmiot prowadzący działalność w zakresie  opróżniania zbiorników  bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21