Kłecko

Font Size

Cpanel

Informacja o odbieraniu odpadów komunalnych...

         W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informujemy, że od dnia 1 lipca 2013 roku wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Kłecko będzie realizowany wyłącznie przez :

ALKOM Firma Handlowo – Usługowa mgr inż. Henryk Sienkiewicz

ul . Falista 6/1, 61-249 Poznań

      Przypominany, że obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wyposażenie posesji w pojemniki na odpady komunalne oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym. W związku z powyższym informujemy, że istnieje możliwość kupna pojemnika (nowego lub używanego) od firmy ALKOM, bądź innych firm oferujących daną sprzedaż.

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się telefonicznie  -   61 633 41 43 w godz. 7.00-15.00:

  • ALKOM oddział w Gnieźnie , ul. Konikowo 12; 62-200 Gniezno.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2014/2015 roku ......


Terminy  (harmonogram) wywozu odpadów komunalnych w 2013/2014 roku ....


 

 

Informacje dla przedsiębiorców

1) wzór kwartalnego sprawozdania sporządzonego przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
2) wzór kwartalnego sprawozdania sporządzonego przez podmiot prowadzący działalność w zakresie  opróżniania zbiorników  bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21