Kłecko

Font Size

Cpanel

Zmiana metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy!

Urząd Miejski Gminy Kłecko informuje, że od 1 września 2017 r. obowiązywać będą: nowa metoda opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty oraz wzór deklaracji. Ze względu na zmianę metody określania opłaty z gospodarstwa domowego na ilość osób zamieszkujących nieruchomość, konieczne będzie złożenie nowej deklaracji. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej ulotce.

Odbiór odpadów komunalnych w 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że w 2017 roku nie ulega zmianie system odbioru odpadów. Wysokość opłaty również zostaje na tym samym poziomie.

Blankiety do płatności za I półrocze 2017 r. można odbierać w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko w pok. nr 8 od dnia 11 stycznia 2017 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Harmonogram 2017.pdf)Harmonogram 2017.pdf[ ]208 Kb

Nowa segregacja odpadów od lipca 2015r.

Drogi Mieszkańcu!

      Od dnia 1 lipca 2015r. zmianie ulega sposób segregacji odpadów. Do tej pory odpady były zbierane w sposób dwu pojemnikowy. Do jednego pojemnika trafiały odpady zmieszane, a do drugiego odpady suche, zebrane selektywnie. W nowym systemie segregacja odbywać się będzie w specjalnych workach przeznaczonych do segregacji plastiku, szkła oraz papieru. Odpady, których nie można wysegregować będą zbierane w pojemniku na odpady zmieszane. Dla mieszkańców już segregujących odpady komplet worków zostanie dostarczony przez firmę wykonującą usługę odbioru odpadów, natomiast dla mieszkańców, którzy zamierzają podjąć segregację komplet worków otrzymają w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko przy składaniu deklaracji.

Więcej informacji na temat gospodarki odpadami można uzyskać pod nr tel. 61 4270 125 wew. 208, bądź drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Informacja z zakresu gospodarki odpadami

         Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o odpadach poniżej udostępniamy informację z zakresu gospodarki odpadami  za ostatnie lata, tj. o:

1. podmiotach  odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  z tereny danej gminy,

2. miejscu zagospodarowania przez w/w podmioty zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowni,

3. osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku  innymi metodami oraz ograniczeniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

4. punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

5. zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.


Załączniki:
Pobierz plik (Informacja dot. stanu gospodarki odpadami 2015.pdf)Informacje za 2015r.[ ]58 Kb

Informacja o odbieraniu odpadów komunalnych...

         W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informujemy, że od dnia 1 lipca 2013 roku wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Kłecko będzie realizowany wyłącznie przez :

ALKOM Firma Handlowo – Usługowa mgr inż. Henryk Sienkiewicz

ul . Falista 6/1, 61-249 Poznań

      Przypominany, że obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wyposażenie posesji w pojemniki na odpady komunalne oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym. W związku z powyższym informujemy, że istnieje możliwość kupna pojemnika (nowego lub używanego) od firmy ALKOM, bądź innych firm oferujących daną sprzedaż.

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się telefonicznie  -   61 633 41 43 w godz. 7.00-15.00:

  • ALKOM oddział w Gnieźnie , ul. Konikowo 12; 62-200 Gniezno.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2014/2015 roku ......


Terminy  (harmonogram) wywozu odpadów komunalnych w 2013/2014 roku ....


 

 

Więcej artykułów…

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21