Kłecko

Font Size

Cpanel

Edukacja w gminie Kłecko

Na terenie Gminy Kłecko funkcjonują następujące samorządowe publiczne placówki oświatowe:

  • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kłecku (więcej: www.kleckozszp.com), w skład którego wchodzą:

        - Szkoła Podstawowa im. Obrońców Kłecka, z halą sportowo widowiskową,
        - Przedszkole nr 1 w Kłecku z oddziałami zamiejscowymi w Działyniu,

Dzieci dowożone są do tych placówek autobusami szkolnymi przez prywatnego przewoźnika z Kłecka.

       Od 01 września 2009r. w Kłecku powstało niepubliczne Gimnazjum z klasami OHP o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzone przez "EDUKACJA LUBASZ" Sp. z o.o. z siedzibą w Lubaszu woj. wielkopolskie.
    10 czerwca 2013r. do ewidencji w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko zostało wpisane przedszkole niepubliczne "AKADEMIA MAŁEGO ODKRYWCY" z siedzibą w Kłecku, Plac Powstańców Wielkopolskich 1/1, prowadzone przez Marzenę Serwatka.
Działają także dwie powiatowe jednostki oświatowe:
Od stycznia 2002r. w obiektach udostępnionych przez Gminę Kłecko przy ul. Targowej w Kłecku, dla osób niepełnosprawnych działają prowadzone przez CARITAS Archidjecezji Gnieźnieńskiej Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Nadzór nad szkołami sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty (więcej: http://www.ko.poznan.pl/).
 

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21