Kłecko

Font Size

Cpanel

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO ŻŁOBKA GMINNEGO W KŁECKU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH

DO ŻŁOBKA GMINNEGO W KŁECKU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Rocznik 2013

 1. Czekalski Igor
 2. Maciuszek Tymoteusz
 3. Rączka Stanisław
 4. Winiarska Julia

 

Rocznik 2014

 1. Alamenciak Franciszek
 2. Chopcia Mateusz
 3. Chmielewska Kornelia
 4. Jung Jędrzej
 5. Kłębowski Nikodem
 6. Lipiński Filip
 7. Lemańska Zuzanna
 8. Marmurowicz Kacper
 9. Musiał Lena
 10. Sip Igor
 11. Wachowicz Anastazja
 12. Wochna Cezary

 

Rocznik 2015

 1. Dobrzycki Adam
 2. Hawro Lena
 3. Labiak Patrycja
 4. Starczewska Maja

Zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego

   Zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego realizującego obowiązek szkolny lub przedszkolny, któremu dowożenie i opiekę zapewniają rodzice lub opiekuni prawni reguluje Zarządzenie Burmistrza Gminy Kłecko z 2013 roku.

Edukacja w gminie Kłecko

Na terenie Gminy Kłecko funkcjonują następujące samorządowe publiczne placówki oświatowe:

 • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kłecku (więcej: www.kleckozszp.com), w skład którego wchodzą:

        - Szkoła Podstawowa im. Obrońców Kłecka, z halą sportowo widowiskową,
        - Przedszkole nr 1 w Kłecku z oddziałami zamiejscowymi w Działyniu,

Dzieci dowożone są do tych placówek autobusami szkolnymi przez prywatnego przewoźnika z Kłecka.

       Od 01 września 2009r. w Kłecku powstało niepubliczne Gimnazjum z klasami OHP o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzone przez "EDUKACJA LUBASZ" Sp. z o.o. z siedzibą w Lubaszu woj. wielkopolskie.
    10 czerwca 2013r. do ewidencji w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko zostało wpisane przedszkole niepubliczne "AKADEMIA MAŁEGO ODKRYWCY" z siedzibą w Kłecku, Plac Powstańców Wielkopolskich 1/1, prowadzone przez Marzenę Serwatka.
Działają także dwie powiatowe jednostki oświatowe:
Od stycznia 2002r. w obiektach udostępnionych przez Gminę Kłecko przy ul. Targowej w Kłecku, dla osób niepełnosprawnych działają prowadzone przez CARITAS Archidjecezji Gnieźnieńskiej Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Nadzór nad szkołami sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty (więcej: http://www.ko.poznan.pl/).
 

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21