Kłecko

Font Size

Cpanel

Akcja "Bezpieczne Wakacje" - 2014r.

    Starostwo Powiatowe w Gnieźnie wraz z Komendą Powiatową Policji, Komendą Powiatową Straży Pożarnej oraz Zakładem Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie, prowadzi w roku 2014 trzecią edycję akcji "Bezpieczne Wakacje". Tegoroczną akcję rozpocznie projekt pod nazwą „Bezpieczny wyjazd na wakacje", który zaangażuje stacje kontroli pojazdów działające na trenie powiatu gnieźnieńskiego. W dniach 23 - 27 czerwca br., mieszkańcy naszego powiatu będą mogli dokonać w nich bezpłatnej weryfikacji stanu technicznego swoich pojazdów.

Czytaj więcej: Akcja "Bezpieczne Wakacje" - 2014r.

Obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym na posesji ...

   Burmistrz Gminy Kłecko informuje, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 2010.193.1287). Niedopełnienie obowiązku wynikającego z powyższego przepisu skutkuje popełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. 2013.482).

Czytaj więcej: Obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym na posesji ...

Komunikat - ochrona danych osobowych ...

 APEL O SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚĆ PRZEZ OBYWATELI O DANE DOTYCZĄCE ICH TOŻSAMOŚCI

  W związku z docierającymi do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych sygnałami świadczącymi o niedostatecznej wiedzy obywateli w zakresie konieczności ochrony swoich danych osobowych oraz dokumentów tożsamości, informujemy o konieczności szczególnej dbałości o dane dotyczące ich tożsamości.

Czytaj więcej: Komunikat - ochrona danych osobowych ...

Debata społeczna dotycząca pracy Policji i zagrożeń na terenie Gminy Kłecko

     Insp. Artur Sobolewski, komendant powiatowy Policji w Gnieźnie i Marek Kozicki Burmistrz Gminy Kłecko zapraszają mieszkańców miasta i gminy Kłecko na debatę społeczną dotyczącą pracy Policji i zagrożeń na terenie gminy Kłecko, która odbędzie się w czwartek dnia 28 listopada br. o  godz. 17:00 w sali Domu Kultury w Kłecku.

Komisariat Policji w Kłecku - kontakt

 Komisariat Policji w Kłecku (adres: ul. Armii Poznań 3,  62-270 Kłecko), przyjmuje informacje i zgłoszenia od mieszkańców gminy pod numerami telefonów:

  • Rejon I    - tel. 516 952 506 - dzielnicowy: mł. asp. Bartosz Radomski
  • Rejon II  - tel. 516 952 639 - dzielnicowy: sierż. sztab. Michał Dudek
  • telefon do Komisariatu:  61 426 03 40  i 61 426-03-42 (czynne w dni robocze od 7.00 do 15.00)
  • bezpłatne telefony alarmowe:    997 lub  112      (zawsze dostępne)
  • link do podstrony KPP w Gnieźnie - Dzielnicowi Kłecko....

    Numer 112 jest bezpłatnym, europejskim numerem alarmowym. W Polsce dostęp do tego numeru zagwarantowany jest przez całą dobę zarówno z sieci stacjonarnych, jak i komórkowych. Ideą funkcjonowania tego numeru jest możliwość uzyskania pomocy od wszystkich ustawowo powołanych w tym celu służb, realizujących zadania w ramach systemu powiadamiania ratunkowego.

    Obok tego numeru nadal funkcjonują całodobowo numery alarmowe przypisane do:

  • Policji - 997,
  • Straży Pożarnej - 998
  • Pogotowia Ratunkowego - 999.

Z numerów tych należy korzystać, jeżeli wiemy z jaką służbą chcemy się skontaktować w związku z zaistniałą sytuacją. Proszę pamiętać, że na numer alarmowy 112, a także pozostałe numery alarmowe należy dzwonić tylko wówczas, gdy zaistniała sytuacja stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia. Wykonywanie połączeń na wskazane numery alarmowe bez potrzeby i uzasadnienia powoduje blokowanie linii osobom, które mogą potrzebować natychmiastowej pomocy, a także jest zagrożone wynikającymi z prawa sankcjami karnymi.


KOMENDA POWIATOWA POLICJI W GNIEŹNIE


 

Więcej artykułów…

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21