Kłecko

Font Size

Cpanel

Informacja o gminie - charakterystyka

      Mapka poglądowa Gminy KłeckoGmina Kłecko obejmująca miasto i najbliższe okolice rozciąga się w północno-wschodniej części województwa wielkopolskiego i zajmuje powierzchnię o wielkości 13 189 ha. Gmina podzielona jest na 21 sołectwa, 23 wsie i sąsiaduje z gminami: Gniezno, Łubowo, Kiszkowo, Skoki, Mieścisko i Mieleszyn.

Kłecko znajduje się na Pojezierzu Gnieźnieńskim w odległości 16 km od Gniezna, 25 km od Wągrowca i 55 km od Poznania. Przez Kłecko biegną dwie drogi krajowe: nr 190 Gniezno – Chodzież i nr 197 Gniezno – Sława Wlkp. Kłecko leży również na szlaku kolejowym z Gniezna do Sławy Wlkp.

Kłecko i okoliczne miejscowości leżą na terenie dawnego jeziora plioceńskiego, na Nizinie Wielkopolskiej, na najwyższej jej części którą stanowi Wysoczyzna Gnieźnieńskia. Krajobraz gminy jest urozmaicony, a w niektórych miejscach występują dość znaczne zróżnicowania terenu będące wynikiem długotrwałego działania lodowca. Średnia wysokość bezwzględna wynosi 110 – 115 m n.p.m..

Wyróżnikiem gminy Kłecko są wspaniałe twory natury, czyli pomniki przyrody których  jest aż 15. Ponadto charakterystyczne dla okolic Kłecka są parki podworskie. Z sześciu istniejących cztery są wpisane do rejestru zabytków (Zakrzewo, Pomarzany, Działyń, Dziećmiarki).

Gmina Kłecko przez wielu nazywana jest „Miniaturami Mazur” gdyż na jej terenie znajduje się aż dziewięć jezior z których największe to jezioro Kłeckie (pow. 179 ha) i jezioro Gorzuchowskie (94 ha). Na krajobraz gminy – oprócz dwóch wspomnianych jezior i rzeki Małej Wełny – składają się także inne akweny: jezioro Działyńskie (pow. 26 ha), jezioro Biskupickie (pow. 24 ha), jezioro Mistrzewskie (pow. 15 ha), jezioro Dębnickie (pow. 8 ha), jezioro Bakorce (pow. 7 ha), jezioro Linie (pow. 7 ha) oraz część jeziora Lednica.

Okolice Kłecka to dobra gleba od dawna wykorzystywana rolniczo, a dominują w tym zakresie gospodarstwa średnie i duże (pow. 16 ha). Ze względu na tak rolniczy charakter gminy należy ona do terenów słabo uprzemysłowionych. Gdy do tego dodamy, że w gminie kładzie się duży nacisk na czystość środowiska to wyjdzie nam, że w gminie Kłecko żyje się zdrowo i komfortowo. 

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21