Kłecko

Font Size

Cpanel

Przejazd przez rzekę Mała Wełna - informacja z dnia 27 lipca 2018 roku

Informujemy, że w związku z turniejem piłki nożnej, Gmina nie udostępni przejazdu przez teren Stadionu Miejskiego w dniu 29 lipca, w godzinach od 13:30 do 18:00.

Umowa o dofinansowanie projektu "Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kłecku wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Kłecko: Czechy, Dziećmiarki, Charbowo i Ułanowo” podpisana

W dniu 27 lipca 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie na realizację projektu "Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kłecku wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Kłecko: Czechy, Dziećmiarki, Charbowo i Ułanowo” w ramach działania 4.3.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Czytaj więcej: Umowa o dofinansowanie projektu "Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kłecku...

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Kłecko informuje, że po raz czwarty sołectwa Gminy Kłecko będą mogły skorzystać ze środków funduszu sołeckiego.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłecko.

Kłecko, dnia 27.07.2018 r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłecko.

 Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                                           i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39                 i art. 40 oraz w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku                i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późń. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kłecko uchwały Nr. L/291/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r., o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłecko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Czytaj więcej: OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków...

Zapytanie ofertowe na stworzenie Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Kłecko w miejscowościach Polska Wieś i Świniary.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami na stworzenie Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Kłecko w miejscowościach Polska Wieś i Świniary.

Załączniki

Przejazd przez rzekę Mała Wełna – informacja z dnia 20 lipca 2018 roku

 

Informujemy, że w związku z pracami konserwacyjnymi nawierzchni drogi wewnętrznej, które przeprowadzone zostaną na Stadionie Miejskim w Kłecku w najbliższą sobotę, Gmina nie udostępni przejazdu przez teren Stadionu Miejskiego w dniu 21 lipca, w godz. 11.00 – 12.30.

 

 

     

  POGOTOWIE PRZEMOCY W RODZINIE   GOSPODARKA ODPADAMI

CEIDG DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT z gm. Kłecko

Galeria

fot okl 1
fot okl 4
fot-09
fot01
fot02
fot03
fot04
skwer przy mgok
str2-a
1/9 
start stop bwd fwd

Odwiedza nas 66 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21