Kłecko

Font Size

Cpanel

Budowa sieci gazowej w Kłecku – kontynuacja prac

     Urząd Miejski Gminy Kłecko informuje, że od dnia 25 sierpnia rozpocznie się kolejny etap prac związanych z budową sieci gazowej na terenie miasta Kłecko. Od tego dnia roboty instalatorskie powinny być prowadzone na ulicach Spacerowej, Sosnowej. Wykonawca planuje realizację prac w tym rejonie miasta, w terminie do dnia 22 września.

    Z kolei po dniu 29 sierpnia planowane jest rozpoczęcie prac na ulicy Majdany w Kłecku. Realizacja robót w tym etapie obejmie również budowę odcinków sieci gazowej na ulicach Dr H.W. Bujarskich i Targowej. Informujemy użytkowników dróg o możliwości wystąpienia chwilowych trudności w ruchu pojazdów. Prosimy  mieszkańców o wzmożoną ostrożność,  szczególnie w obszarze pracy sprzętu ciężkiego i miejscach wykopów.

 

Budowa gazociągu na ul. Jeziornej w Kłecku


Tworzenie i aktualizowanie ewidencji dróg gminnych

     W ubiegłym tygodniu na drogach i ulicach w naszej gminie, można było zauważyć samochód pomiarowy firmy Lehmann + Partner Polska. Na zlecenie Urzędu Miejskiego, firma ta wykonywała pomiary istniejącej infrastruktury drogowej dla dróg gminnych. Realizacja prac jest kolejnym etapem tworzenia i aktualizacji ewidencji drogowej. Na podstawie zrealizowanych pomiarów wykonana zostanie dokumentacja fotorejestracji pasów drogowych wraz z inwentaryzacją zasobów drogowych oraz oceną okresową stanu technicznego dróg tzw. przeglądu dróg. Zewidencjonowany zasób dróg gminnych pozwoli na lepsze zarządzanie siecią drogową oraz ukarze mankamenty, które wymagają podjęcia działań naprawczych.

Modernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum w Kłecku

    Trwają w najlepsze roboty budowlane związane z pierwszym etapem termomodernizacji budynków oświatowych w Kłecku. Szkoła Podstawowa oraz obiekt Gimnazjum zostały poddane dociepleniu ścian i dachów. W ramach prac wykonano również wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Na zapleczu technicznym szkoły zlikwidowany został kanał wywiewny starego komina szkoły oraz usunięto pozostałości po nieczynnej kotłowni węglowej. Prace termomodernizacyjne budynków przebiegają po myśli inwestora - gminy Kłecko, jak i samego wykonawcy robót firmy Henbud. Ukończenie robót w ramach pierwszego etapu termomodernizacji zaplanowano na październik tego roku. Roboty budowlane z uwagi na spory zakres projektu, zaplanowano dwuetapowo. W bieżącym roku wykonane zostaną prace związane z dociepleniem budynków, natomiast na lata następne zaplanowano wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynkach  wraz gruntowną przebudową kotłowi, wynikającą ze zmiany systemu grzewczego.

 

 

   Termomodernizacja to nie jedyne prace zaplanowane przez władze gminy na terenie ZSP i Gimnazjum w Kłecku. W ramach poprawy bezpieczeństwa uczniów i realizowanych przewozów autobusowych, wykonywany jest również remont drogi wewnętrznej pomiędzy budynkiem szkoły podstawowej a halą sportową oraz inne prace drogowe. W ramach tego zadania zostanie wykonany chodnik i tzw. peron, z którego prowadzone będą dojazdy i odjazdy uczniów. W miejscu boiska  trawiastego zostaną zrealizowane miejsca postoju dla autobusów szkolnych oraz dla samochodów nauczycieli. Istniejąca zatoka parkingowa od ul. Gnieźnieńskiej zostanie „uwolniona” i większa liczba miejsc postojowych będzie służyć rodzicom przywożącym swoje pociechy do szkoły. Zasadnicze prace drogowe, powinny zostać ukończone jeszcze przed pierwszym dzwonkiem nowego roku szkolnego.

 

Spotkania informacyjno-konsultacyjne Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”

    Zapraszamy mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania, którzy planują rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej i chcieliby otrzymać dofinansowanie w ramach realizacji tych operacji, poprzez  złożenie wniosku do LGD „Trakt Piastów”.

     

  POGOTOWIE PRZEMOCY W RODZINIE   GOSPODARKA ODPADAMI

CEIDG DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT z gm. Kłecko

Galeria

fot okl 1
fot okl 4
fot-09
fot01
fot02
fot03
fot04
skwer przy mgok
str2-a
1/9 
start stop bwd fwd

Odwiedza nas 34 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21