Kłecko

Font Size

Cpanel

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza nabór wniosków dla osób fizycznych

Burmistrz Gminy Kłecko informuje, że mają Państwo Możliwość ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu  (WFOŚiGW w Poznaniu).

1)      Nabór wniosków dla osób fizycznych w ramach Programu Priorytetowego Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych „OZE - 2017” – czas trwania od 10 stycznia do 23 stycznia.

 

Zapraszamy do zapoznania się szczegółowo z programem odsyłając na stronę WFOŚiGW
w Poznaniu:  http://www.wfosgw.poznan.pl/

KONKURSY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

KONKURSY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

 

19 grudnia 2016 r. Burmistrz Gminy Kłecko ogłosił konkursy na realizacje następujących zadań publicznych:

 1. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
 5. Ekologia i ochrona zwierząt ora ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
 6. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do składania ofert w terminie do 11 stycznia 2017 roku, do godz. 14-tej.

Szczegóły dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się tutaj.


Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji w miejscowościach Wilkowyja, Dębnica i Brzozogaj gm. Kłecko

Gmina Kłecko otrzymała pożyczkę środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadań:

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowyja Gmina Kłecko,
  w kwocie 200 000,00 zł
 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Brzozogaju gm. Kłecko oraz budowa przyłącza do kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownią
  i instalacją w Dębnicy
  , w kwocie 90 000,00 zł

 

Przedsięwzięcie zakończono: 15 listopada 2016r.

Łączna wartość zadań: 394 115,71 zł

Dodatkowe oznakowanie dojazdu do miejscowości w naszej gminie

    W przedświątecznym tygodniu rozpoczął się ostatni etap prac związany z oznakowaniem dojazdu do miejscowości na terenie gminy Kłecko tablicami kierunkowymi, których głównym celem jest ułatwienie dojazdu do rozproszonych na terenie naszej gminy nieruchomości. Zamontowano już nowe tabliczki z nazwą miejscowości oraz numerami posesji na terenie Wilkowyji, Polskiej Wsi, Gorzuchowa. Na dalszy montaż czeka 56 podwójnych tablic, które zamontowane zostaną w miejscach ustalonych z sołtysami wsi, na terenie innych miejscowości naszej gminie. Liczymy, że przygotowane tablice ułatwią i zarazem usprawnią dojazd do poszczególnych posesji.

Ścieżka dydaktyczna nad Jeziorem Kłeckim

DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W POZNANIU NA EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ

Ścieżka dydaktyczna nad Jeziorem Kłeckim

 

            W ramach promocji edukacji ekologicznej w gminie Kłecko, pracownicy urzędu złożyli wniosek o przyznanie dotacji na projekt pn.: Ścieżka dydaktyczna nad Jeziorem Kłeckim, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu.

Przedsięwzięcie zlokalizowano wzdłuż drogi dojazdowej do Jeziora Kłeckiego i nad samą linią brzegową. Wybór miejsca, na którym stanęły tablice nie przysporzył problemu ponieważ tablice zamontowano na gruntach gminnych. Lokalizacja tablic związana jest również
z ruchem turystycznym w okresie od kwietnia do września, z nasileniem w okresie wakacyjnym, gdzie mieszkańcy gminy wypoczywają nad jeziorem korzystając
z wyznaczonego miejsca do kąpieli. Dodatkowo w sąsiedztwie jest wyznaczone miejsce do biwakowania z zapleczem sanitarnym. Chęć przekazania wiedzy o gatunkach flory i fauny żyjących na terenie gminy Kłecko przełożyła się na wybór miejsca, które odwiedzane jest przez liczne grono osób w szerokim przedziale wiekowym. Miejsce to ma również jeszcze jedną zaletę, gdyż łączy ono ze sobą dwa ekosystemy: wodny oraz pól i łąk.

Czytaj więcej: Ścieżka dydaktyczna nad Jeziorem Kłeckim

     

  POGOTOWIE PRZEMOCY W RODZINIE   GOSPODARKA ODPADAMI

CEIDG DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT z gm. Kłecko

Galeria

fot okl 1
fot okl 4
fot-09
fot01
fot02
fot03
fot04
skwer przy mgok
str2-a
1/9 
start stop bwd fwd

Odwiedza nas 83 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21