Kłecko

Font Size

Cpanel

Oczyszczalnia ścieków w Kłecku – prace postępują!

Postępują prace w ramach największego i jednego z najważniejszych projektów inwestycyjnych w gminie Kłecku – budowy nowej oczyszczalni ścieków. Firma ENVIROTECH rozpoczęła prace w maju 2018 roku.

Czytaj więcej: Oczyszczalnia ścieków w Kłecku – prace postępują!

Ważne informacje Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłecku

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłecku, informuje, iż 1 lipca br. nastąpiło przyjmowanie wniosków online o wsparcie z programu „Rodzina 500+”, świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego, a także nowego świadczenia "Dobry start".

Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać pod wskazanymi poniżej adresami:
oraz kontaktując się z pracownikami MGOPS w Kłecku.

Ogłoszenie numer 9/2018

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Czytaj więcej: Ogłoszenie numer 9/2018

Ruszają wakacyjne remonty dróg w gminie Kłecko

Burmistrz Adam Serwatka i skarbnik gminy Irena Czajka podpisali umowę z wykonawcą inwestycji i remontów dróg lokalnych. Już po 10 lipca rozpocznie się remont dróg gminnych w Kłecku, Charbowie, Bielawach, Świniarach, Ułanowie, Michalczy, Dębnicy, Gorzuchowie i Kamieńcu. Wykonawca, firma pana Pawła Macioszka z Cielimowa przystąpi do utwardzenia dróg, kruszywem łamanym. W sumie wzmocnieniu nawierzchni poddane zostaną obcinki dróg o łącznej długości blisko 3,8 kilometra. Do realizacji zostały wybrane miejsca, gdzie obecna nawierzchnia jezdni nie posiada żadnego wzmocnienia kruszywem, i w czasie opadów atmosferycznych występują problemy z bezpiecznym przejazdem. Remonty dróg gruntowych kosztować będą 367 tysięcy złotych. Założony zakres prac modernizacyjnych pozwala stwierdzić, że dojazd do niektórych posesji na terenie naszej gminy, szczególnie w okresach roztopów i opadów, stanie się bezpieczny.

 

Droga Pomarzany – Kamieniec – ruszają prace!

W lipcu 2018 roku rusza przebudowa drogi gminnej nr 283004P Pomarzany – Kamieniec, na odcinku etapu pierwszego od miejscowości Pomarzany do skrzyżowania z drogą gminną nr 283007P w Kamieńcu. Zakres prac obejmuje wykonanie nowej konstrukcji drogowej wraz z nawierzchnią asfaltową o szerokości 4,5 metra na odcinku od istniejącej nawierzchni asfaltowej w Pomarzanach do skrzyżowania z drogą gminną nr 283007P w Kamieńcu, o łącznej długości 523 metrów.  W zamierzeniach władz gminy było stworzenie bezpiecznego ciąg komunikacyjnego łączącego te dwie leżące nieopodal siebie miejscowości i skrócenie czasu dojazdu do wiosek Michalcza, Pomarzany i Kamieniec. Projekt przebudowy drogi przewiduje m.in. wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, stworzenie miejsca mijania się pojazdów rolniczych o zwiększonych gabarytach, montaż nowego oznakowania drogowego. Z uwagi na rozległy zakres inwestycji oraz fakt, że cały odcinek drogowy pomiędzy miejscowościami Pomarzany - Kamieniec, liczy przeszło 2,0 kilometry, zadanie to podzielono na etapy. Tegoroczna realizacja powierzona została Zakładowi Drogowo - Transportowemu Sławomir Begier z Nekli. Koszt tego przedsięwzięcia wyniesie 485 tysięcy złotych. W tym miejscu należy wspomnieć, że gmina Kłecko uzyskała na realizację tego zadania wparcie samorządu województwa wielkopolskiego w ramach programu przebudowy (budowy) dróg do gruntów rolnych. Zarząd Województwa postanowił przekazać na ten cel kwotę 118 500 zł. Zakończenie prac i oddanie drogi do użytkowania planowane jest na październik tego roku.

Czytaj więcej: Droga Pomarzany – Kamieniec – ruszają prace!

Ogłoszenie konkursu na dotację do wymiany źródeł ciepła

W dniu 3 lipca 2018 roku Burmistrz Gminy Kłecko ogłosił nabór wniosków o dotację na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, obejmujące wymianę istniejącego systemu ogrzewania węglowego na zakup i montaż kotłów olejowych, kotłów gazowych, kotłów gazowo-olejowych, ogrzewania elektrycznego, wymiennika ciepła/węzła cieplnego i kotłów na paliwa stałe.

Celem naboru jest przyznanie w 2018 r. dotacji celowych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na wymianie dotychczasowego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła.

Wnioski należy składać od dnia 13.07.2018 r. do dnia 03.08.2018 r. w formie papierowej, w sekretariacie Urzędu Miejskiego  Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62-270 Kłecko,  od poniedziałku do piątku (poniedziałek w godzinach 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 – 15.00). Wnioski, które wpłyną do Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko po 03.08.2018 r. nie będą rozpatrywane. Formularz wniosku o udzielenie dotacji celowej (Załącznik nr 1 do Zarządzenia) dostępny jest w sekretariacie Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko oraz na stronie internetowej http://bip.klecko.pl lub www.klecko.pl.

Czytaj więcej: Ogłoszenie konkursu na dotację do wymiany źródeł ciepła

     

  POGOTOWIE PRZEMOCY W RODZINIE   GOSPODARKA ODPADAMI

CEIDG DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT z gm. Kłecko

Galeria

fot okl 1
fot okl 4
fot-09
fot01
fot02
fot03
fot04
skwer przy mgok
str2-a
1/9 
start stop bwd fwd

Odwiedza nas 34 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21