Kłecko

Font Size

Cpanel

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY POMOCY DLA OSÓB POSZKODOWANYCH W WYNIKU NAWAŁNICY NA TERENIE GMINY KŁECKO


Dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) publikujemy formularz wniosku o zasiłek celowy oraz wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie możliwości ubiegania się o środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych /.../

Zasady dotyczące udzielania zasiłku celowego w wysokości do 6.000,- zł. i do 20.000,- zł


Nadleśnictwo Gniezno - stan klęski

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniezno wprowadza  na podstawie art. 29 pkt.3  Ustawy o lasach z dniach 28 września 1991 r. z dniem dzisiejszym tj. 12.08.2017 r.  do odwołania zakaz wstępu do lasu na terenie leśnictw: Brody, Kowalewko, Nowaszyce , Las Miejski, Zakrzewo w związku ze zniszczeniami drzewostanów spowodowanymi huraganem.

Nadleśniczy

Michał Michalak

Ogłoszenie. Stypendium 2017/2018

Urząd Miejski Gminy Kłecko ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2017/2018.

●Wnioski należy pobierać w sekretariacie szkoły lub w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko pokój nr 15. Termin składania wniosków do 15. IX. 2017r.

●Do dochodu netto należy wykazać wynagrodzenie za miesiąc sierpień 2017 r.

●Każdy wnioskodawca musi dołączyć zaświadczenie z Opieki Społecznej za miesiąc sierpień 2017 r. o korzystaniu lub nie korzystaniu ze świadczeń OPS.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłecko określa uchwała Nr XVI/146/12 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 29.10. 2012.

Burmistrz

mgr Adam Serwatka

Roboty fundamentowe na szkole w Dębnicy.

Trwają prace związane z rozbudową szkoły podstawowej we wsi Dębnica. Wykonawca robót, firma WEGNER, po dokonaniu rozbiórki budynków gospodarczych i segmentu z toaletami szkolnymi, przystąpił do wykonania robót fundamentowych. Z uwagi na złożone warunki gruntowe dobudowana część szkoły jak i sala sportowa zostaną posadowione na palach betonowych. W sumie zaprojektowano 252 pale zbrojone i niezbrojone, których długość mieści się w przedziale od 12,6 m do 16,6 m . W niedługim czasie planowane jest wykonanie ław betonowych i rusztów, które urzeczywistnią wymiary powstających budynków.

     

  POGOTOWIE PRZEMOCY W RODZINIE   GOSPODARKA ODPADAMI

CEIDG DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT z gm. Kłecko

Galeria

fot okl 1
fot okl 4
fot-09
fot01
fot02
fot03
fot04
skwer przy mgok
str2-a
1/9 
start stop bwd fwd

Odwiedza nas 59 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21