Kłecko

Font Size

Cpanel

Nadleśnictwo Gniezno - stan klęski

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniezno wprowadza  na podstawie art. 29 pkt.3  Ustawy o lasach z dniach 28 września 1991 r. z dniem dzisiejszym tj. 12.08.2017 r.  do odwołania zakaz wstępu do lasu na terenie leśnictw: Brody, Kowalewko, Nowaszyce , Las Miejski, Zakrzewo w związku ze zniszczeniami drzewostanów spowodowanymi huraganem.

Nadleśniczy

Michał Michalak

Ogłoszenie. Stypendium 2017/2018

Urząd Miejski Gminy Kłecko ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2017/2018.

●Wnioski należy pobierać w sekretariacie szkoły lub w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko pokój nr 15. Termin składania wniosków do 15. IX. 2017r.

●Do dochodu netto należy wykazać wynagrodzenie za miesiąc sierpień 2017 r.

●Każdy wnioskodawca musi dołączyć zaświadczenie z Opieki Społecznej za miesiąc sierpień 2017 r. o korzystaniu lub nie korzystaniu ze świadczeń OPS.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłecko określa uchwała Nr XVI/146/12 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 29.10. 2012.

Burmistrz

mgr Adam Serwatka

Roboty fundamentowe na szkole w Dębnicy.

Trwają prace związane z rozbudową szkoły podstawowej we wsi Dębnica. Wykonawca robót, firma WEGNER, po dokonaniu rozbiórki budynków gospodarczych i segmentu z toaletami szkolnymi, przystąpił do wykonania robót fundamentowych. Z uwagi na złożone warunki gruntowe dobudowana część szkoły jak i sala sportowa zostaną posadowione na palach betonowych. W sumie zaprojektowano 252 pale zbrojone i niezbrojone, których długość mieści się w przedziale od 12,6 m do 16,6 m . W niedługim czasie planowane jest wykonanie ław betonowych i rusztów, które urzeczywistnią wymiary powstających budynków.

Przebudowa drogi Brzozgaj - Dębnica

Gmina Kłecko wybrała wykonawcę przebudowy drogi gminnej z Brzozogaju do Dębnicy. Realizacja robót drogowych powierzona została firmie STAWOJ PLUS Sp. z o.o., z Cielimowa. Zakres prac obejmuje wykonanie nowej konstrukcji drogowej wraz z nawierzchnią asfaltową o szerokości 4,0 metrów na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 190 do miejsca istniejącego asfaltu w Dębnicy (odcinek o długości 834 m). W zamierzeniach władz gminy było stworzenie bezpiecznego ciągu komunikacyjnego łączącego te dwie leżące nieopodal siebie miejscowości, i skrócenie dojazdu do rozbudowywanej szkoły podstawowej w Dębnicy. Projekt przebudowy drogi przewiduje m.in. powiększenie światła przejazdu pod wiaduktem kolejowym tak, aby usprawnić jazdę autobusom komunikacji szkolnej. Koszty przedmiotowego zadania ustalono na kwotę 527 556,95 zł. W tym miejscu należy wspomnieć, że gmina Kłecko uzyskała wparcie samorządu województwa wielkopolskiego w ramach programu przebudowy (budowy) dróg do gruntów rolnych. Zarząd Województwa postanowił przekazać na ten cel kwotę 116 250 zł. Zakończenie prac i oddanie drogi do użytkowania planowane jest na październik tego roku. 

Kłeckowski MGOK rusza z termomodernizacją

Tegorocznej jesieni odmieni się wizerunek budynków miejscowego domu kultury. Za sprawą podpisanej w dniu 10 sierpnia umowy, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Kłecku przystępuje do prac związanych termomodernizacją obiektu. Etap pierwszy robót, realizowany w roku bieżącym obejmuje ocieplenie ścian i stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przygotowanie konstrukcji pod wentylacje obiektu wraz z innymi drobniejszymi pracami towarzszącymi na zewnątrz budynków. Wykonawcą prac jest firma TADEX Miękiszak z Gniezna, która planuje rozpoczęcie prac jeszcze w miesiącu sierpniu. Koszt tego zadania został ustalony na kwotę 1,05 miliona złotych. Planowane do realizacji prace termomodernizacyjne, powinny poprawić komfort przebywania w samym obiekcie MGOK, oraz sprawić, że rachunki za ogrzewanie będą zasadniczo mniejsze.

 

     

  POGOTOWIE PRZEMOCY W RODZINIE   GOSPODARKA ODPADAMI

CEIDG DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT z gm. Kłecko

Galeria

fot okl 1
fot okl 4
fot-09
fot01
fot02
fot03
fot04
skwer przy mgok
str2-a
1/9 
start stop bwd fwd

Odwiedza nas 37 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21