Kłecko

Font Size

Cpanel

Remonty dróg gruntowych zakończone

Zakończyły się prace związane z remontem dróg gruntowych na terenie gminy Kłecko. Utwardzeniu nawierzchni drogowej poddano odcinki dróg wymagających pilnego wzmocnienia. Tym samym w miejscowościach Kłecko, Bielawy, Charbowo, Świniary, Ułanowo, Michalcza, Dębnica, Gorzuchowo i Kamieniec zrealizowano nawierzchnie z tłucznia kamiennego, o powierzchni przekraczającej 11 tysięcy metrów kwadratowych. Łączna wartość wykonanych prac blisko 368 000 zł.

Świetlica w Działyniu - dokończenie inwestycji już jesienią

W dniu 9 sierpnia 2018 roku podpisana została umowa na zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Działyniu. Realizacji podjęły się dwie firmy. Pierwsza z nich – firma MELIO-BUD Lidia Kondracka, wykona boiska i place gier, pergole tarasowe i wejściowe oraz ogrodzenie terenu. Drugą firmą, która zrealizuje nawierzchnie piesze i drogowe wraz z parkingiem oraz nawierzchnią tarasów, jest firma pana Pawła Macioszka z Cielimowa. Ponadto firma ta, w ramach podpisanego kontraktu zrealizuje przy nowo wybudowanym budynku świetlicy wiejskiej, oświetlenie terenu oraz wykona brakujące elementy ślusarki, takie jak pochwyty i balustrady. Całość prac winna zakończyć się najpóźniej do dnia 10 października tego roku. Łączny koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyniesie 812 841,17 zł. W tym miejscu należy podkreślić, że gmina uzyskała dofinasowanie tego zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w kwocie bliskiej 400 tysięcy złotych.

Umowa o dofinansowanie projektu "Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kłecku wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Kłecko: Czechy, Dziećmiarki, Charbowo i Ułanowo” podpisana

W dniu 27 lipca 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie na realizację projektu "Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kłecku wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Kłecko: Czechy, Dziećmiarki, Charbowo i Ułanowo” w ramach działania 4.3.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Czytaj więcej: Umowa o dofinansowanie projektu "Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kłecku...

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Kłecko informuje, że po raz czwarty sołectwa Gminy Kłecko będą mogły skorzystać ze środków funduszu sołeckiego.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłecko.

Kłecko, dnia 27.07.2018 r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłecko.

 Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                                           i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39                 i art. 40 oraz w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku                i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późń. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kłecko uchwały Nr. L/291/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r., o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłecko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Czytaj więcej: OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków...

     

  POGOTOWIE PRZEMOCY W RODZINIE   GOSPODARKA ODPADAMI

CEIDG DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT z gm. Kłecko

Galeria

fot okl 1
fot okl 4
fot-09
fot01
fot02
fot03
fot04
skwer przy mgok
str2-a
1/9 
start stop bwd fwd

Odwiedza nas 45 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21