Kłecko

Font Size

Cpanel

Przejazd przez most na rzece Mała Wełna – informacja z dnia 24 maja 2018 roku

Informujemy, że w związku z rozgrywanymi meczami piłkarskimi w ramach WZPN, które odbędą się na Stadionie Miejskim w Kłecku, Gmina nie udostępni przejazdu przez teren Stadionu Miejskiego w dniu 26 maja tj. sobota,  w godz. 10.30 – 13.15, 14.30 – 17.00.

Opony na poboczu drogi gminnej – za te śmieci płacimy wszyscy…

W dniu 15 maja 2018 r. do Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko wpłynęło zgłoszenie o wyrzuceniu na poboczu drogi gminnej, między miejscowościami Dziećmiarki – Sulin, dużej ilości zużytych opon samochodowych. Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej, na zlecenie Gminy Kłecko, usunęli opony z pobocza. Gmina chce jednak poinformować mieszkańców, że każde tego typu wydarzenie (wyrzucenie śmieci na poboczu, w lesie, na gminnych skwerach, w rowach itp.), oprócz tego, że bardzo źle wpływa na estetykę gminy, skutkuje zwiększeniem kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w całej gminie, za co w konsekwencji zapłacą mieszkańcy gminy – przełoży się to na wysokość miesięcznej opłaty w kolejnych latach.

Czytaj więcej: Opony na poboczu drogi gminnej – za te śmieci płacimy wszyscy…

Remont ul. Armii Poznań, Słoneczna, Ogrodowa w Kłecku – utrudnienia w ruchu drogowym.

Urząd Miejski Gminy Kłecko informuje mieszkańców i użytkowników dróg gminnych na terenie miasta, o utrudnieniach jakie wystąpią na ul. Armii Poznań, Słonecznej i Ogrodowej w Kłecku w związku z realizowanym remontem ulic. W dniach 24 – 25 maja (czwartek i piątek) wykonawca robót przystąpi do ułożenia nawierzchni asfaltowej ulic. W związku z prowadzonymi pracami, zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na odcinkach dróg objętych remontem. Wykonanie tego typu prac wymagać będzie czasowego wstrzymania ruchu drogowego, dlatego też prosimy o uszanowanie znaków tymczasowej organizacji ruchu oraz wykonywanie poleceń osób kierujących ruchem.

Przejazd przez most na rzece Mała Wełna – informacja z dnia 18 maja 2018 roku

Informujemy, że w związku z rozgrywanymi meczami piłkarskimi w ramach WZPN, które odbędą się na Stadionie Miejskim w Kłecku, Gmina nie udostępni przejazdu przez teren Stadionu Miejskiego w następujących terminach:

- sobota 19 maja, w godz. 17.00 – 19.30;

- niedziela 20 maja, w godz. 9.30 – 13.15;

- wtorek 22 maja, w godz. 17.30 – 20.15.

Ministerstwo uspokaja przedsiębiorców

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 r.), wpis zostanie wykreślony z CEIDG.

Realizacja ww. przepisu będzie dotyczyła tylko określonej liczby przypadków i zostanie przeprowadzona etapami a zatem w dniu, wbrew doniesieniem medialnym, nie zostaną wykreślony "setki tysięcy" przedsiębiorców. Wykreśleniu będą podlegać te wpisy, które nie umożliwiają identyfikacji przedsiębiorcy. Są to wpisy powstałe kilkanaście lat temu i więcej. Nierzadko zawierają szczątkowe dane (np. tylko imię i nazwisko). Wpisy te od lat są nieaktywne, nie dokonywano w nich żadnej modyfikacji.

Czytaj więcej: Ministerstwo uspokaja przedsiębiorców

Przedsiębiorco, czy twój wpis do CEIDG zawiera numer PESEL?

19 maja 2018r. upływa termin uzupełnienia przez przedsiębiorców wpisów o numer PESEL w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 1893)
w przypadku gdy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie zawiera numeru PESEL przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie
2 lat od dnia wejścia w życie cytowanej ustawy.

Termin na zgłoszenie brakującego numeru PESEL upływa zatem 19 maja 2018r.

Niewykonanie tego obowiązku będzie skutkowało automatycznym wykreśleniem przedsiębiorcy przez system CEIDG.

     

  POGOTOWIE PRZEMOCY W RODZINIE   GOSPODARKA ODPADAMI

CEIDG DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT z gm. Kłecko

Galeria

fot okl 1
fot okl 4
fot-09
fot01
fot02
fot03
fot04
skwer przy mgok
str2-a
1/9 
start stop bwd fwd

Odwiedza nas 37 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21