Kłecko

Font Size

Cpanel

Spotkania informacyjno-konsultacyjne Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”

    Zapraszamy mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania, którzy planują rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej i chcieliby otrzymać dofinansowanie w ramach realizacji tych operacji, poprzez  złożenie wniosku do LGD „Trakt Piastów”.

Integracja Ty i Ja 2016

Realizacja sieci gazowej w Kłecku – rozpoczęcie prac

    Urząd Miejski Gminy Kłecko informuje, że od dnia 10 sierpnia rozpoczną się na terenie miasta Kłecko prace instalacyjne związane z budową sieci gazowej. W okresie  10.08 – 19.08. planowana jest realizacja robót w pasie drogowym ulic Jeziornej i Wodnej, z kolei w dniach 16.08 – 24.08 wystąpią utrudnienia na ulicach Słonecznej i Ogrodowej. Po dniu 18.08. wykonawca prac instalacyjnych firma ZRUG z Poznania planuje zajęcie drogi gminnej na odcinku od ul. Czarnieckiego do stacji paliw.

   Budowa sieci gazowej na terenie miasta spowoduje pewne niedogodności w ruchu pojazdów i w ruchu pieszym. Ulice te nie zostaną wyłączone z ruchu, jednak apelujemy do naszych mieszkańców o szczególną ostrożność  w miejscu wykopów oraz pracy sprzętu.

   Mając na uwadze fakt, iż wprowadzona zmiana w organizacji ruchu na ulicach miasta spowoduje chwilowe niedogodności w dojeździe i dojściu do posesji, prosimy o wyrozumiałość z Państwa strony.


Harmonogram Orlik Działyń

W załączniku do pobrania harmonogram Orlika Działyń w miesiącu sierpniu.

UMOWA NA BUDOWĘ GAZOCIĄGU PODPISANA

      W dniu 15.07.2016r. (piątek) została podpisana umowa na budowę gazociągu średniego ciśnienia zlokalizowanego w miejscowości Kłecko pomiędzy inwestorem: Gminą Kłecko, a wykonawcą: ZRUG sp. z o.o. z Poznania.

 

   W imieniu inwestora kontrakt podpisał Burmistrz Gminy Kłecko Adam Serwatka oraz Skarbnik Irena Czajka, natomiast z ramienia wykonawcy podpis pod umową złożył pełnomocnik pan Jakub Wolański Dyrektor Handlowy.

Wartość umowy wynosi 1.586.700,00 zł.

    W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli również: z-ca Burmistrza Joanna Cieślińska, Inspektor ds. zamówień publicznych Barbara Redzik, Inspektor ds. infrastruktury i dróg Krzysztof Jęch.

   Budowany gazociąg o średnicy PE dn 125,110,90,63 mm będzie miał łączną długość L=11186,00m.

 Planowany termin zakończenia inwestycji to 17.10.2016r.

 

 

 

M. Antkowiak

Absolutorium dla Burmistrza Kłecka jednogłośne

Rada Miejska w Kłecku jednogłośnie udzieliła absolutorium burmistrzowi Adamowi Serwatce za wykonanie budżetu za 2015 rok.

XXII obrady Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbyły się w środę 29 czerwca. Radni w głosowaniu byli zgodni - jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Gminy Kłecko Adamowi Serwatce.

Czytaj więcej: Absolutorium dla Burmistrza Kłecka jednogłośne

     

  POGOTOWIE PRZEMOCY W RODZINIE   GOSPODARKA ODPADAMI

CEIDG DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT z gm. Kłecko

Galeria

fot okl 1
fot okl 4
fot-09
fot01
fot02
fot03
fot04
skwer przy mgok
str2-a
1/9 
start stop bwd fwd

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21