Kłecko

Font Size

Cpanel

KONKURSY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

KONKURSY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

 

19 grudnia 2016 r. Burmistrz Gminy Kłecko ogłosił konkursy na realizacje następujących zadań publicznych:

 1. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
 5. Ekologia i ochrona zwierząt ora ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
 6. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do składania ofert w terminie do 11 stycznia 2017 roku, do godz. 14-tej.

Szczegóły dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się tutaj.


Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji w miejscowościach Wilkowyja, Dębnica i Brzozogaj gm. Kłecko

Gmina Kłecko otrzymała pożyczkę środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadań:

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowyja Gmina Kłecko,
  w kwocie 200 000,00 zł
 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Brzozogaju gm. Kłecko oraz budowa przyłącza do kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownią
  i instalacją w Dębnicy
  , w kwocie 90 000,00 zł

 

Przedsięwzięcie zakończono: 15 listopada 2016r.

Łączna wartość zadań: 394 115,71 zł

Dodatkowe oznakowanie dojazdu do miejscowości w naszej gminie

    W przedświątecznym tygodniu rozpoczął się ostatni etap prac związany z oznakowaniem dojazdu do miejscowości na terenie gminy Kłecko tablicami kierunkowymi, których głównym celem jest ułatwienie dojazdu do rozproszonych na terenie naszej gminy nieruchomości. Zamontowano już nowe tabliczki z nazwą miejscowości oraz numerami posesji na terenie Wilkowyji, Polskiej Wsi, Gorzuchowa. Na dalszy montaż czeka 56 podwójnych tablic, które zamontowane zostaną w miejscach ustalonych z sołtysami wsi, na terenie innych miejscowości naszej gminie. Liczymy, że przygotowane tablice ułatwią i zarazem usprawnią dojazd do poszczególnych posesji.

Ścieżka dydaktyczna nad Jeziorem Kłeckim

DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W POZNANIU NA EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ

Ścieżka dydaktyczna nad Jeziorem Kłeckim

 

            W ramach promocji edukacji ekologicznej w gminie Kłecko, pracownicy urzędu złożyli wniosek o przyznanie dotacji na projekt pn.: Ścieżka dydaktyczna nad Jeziorem Kłeckim, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu.

Przedsięwzięcie zlokalizowano wzdłuż drogi dojazdowej do Jeziora Kłeckiego i nad samą linią brzegową. Wybór miejsca, na którym stanęły tablice nie przysporzył problemu ponieważ tablice zamontowano na gruntach gminnych. Lokalizacja tablic związana jest również
z ruchem turystycznym w okresie od kwietnia do września, z nasileniem w okresie wakacyjnym, gdzie mieszkańcy gminy wypoczywają nad jeziorem korzystając
z wyznaczonego miejsca do kąpieli. Dodatkowo w sąsiedztwie jest wyznaczone miejsce do biwakowania z zapleczem sanitarnym. Chęć przekazania wiedzy o gatunkach flory i fauny żyjących na terenie gminy Kłecko przełożyła się na wybór miejsca, które odwiedzane jest przez liczne grono osób w szerokim przedziale wiekowym. Miejsce to ma również jeszcze jedną zaletę, gdyż łączy ono ze sobą dwa ekosystemy: wodny oraz pól i łąk.

Czytaj więcej: Ścieżka dydaktyczna nad Jeziorem Kłeckim

Profilaktyczny spacer po linie…

            W miniony piątek, uczniowie naszego Gimnazjum obejrzeli spektakl profilaktyczny  pt.: „SPACER PO LINIE”, przygotowany przez Teatr Kurtyna z Krakowa. Bohaterem spektaklu był chłopak, który w wyniku źle podjętych, nieprzemyślanych decyzji, popełnia życiowe błędy, prowadzące go wprost do poprawczaka.

Została tu dokładnie przedstawiona analiza okresu dojrzewania, podejmowanie niewłaściwych decyzji pod wpływem emocji, zgubne sięganie po substancje psychoaktywne, aby zaimponować rówieśnikom. Podjęty został również wątek problemów rodzinnych i ich wpływu na kształtowanie się osobowości młodego człowieka.

Czytaj więcej: Profilaktyczny spacer po linie…

     

  POGOTOWIE PRZEMOCY W RODZINIE   GOSPODARKA ODPADAMI

CEIDG DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT z gm. Kłecko

Galeria

fot okl 1
fot okl 4
fot-09
fot01
fot02
fot03
fot04
skwer przy mgok
str2-a
1/9 
start stop bwd fwd

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21