Kłecko

Font Size

Cpanel

Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej

 

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu nw. projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P.

Na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.) oraz art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, że przystąpił do opracowania:

Projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P

Wobec powyższego od dnia 9 lutego do dnia 9 marca 2017 r. włącznie zapewnia się udział społeczeństwa w opracowaniu ww. dokumentu.

Czytaj więcej: Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej

Nasz desant w Londynie

Pierwszy tydzień ferii uczniowie naszego gimnazjum spędzili w bardzo nietypowy sposób. W dniach 30.01.17 - 04.02.17 pięciu gimnazjalistów – Jakub Pluta, Aleksander Kujawski, Michał Lasecki, Jakub Osiński i Piotr Jopa – uczestniczyło po raz pierwszy w warsztatach językowych. Pomysłodawcą była p. Jolanta Leśna – nauczycielka j. angielskiego.

Warsztaty językowe połączyły dwie wartości: przyjemność zwiedzania oraz rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim. Poza doskonaleniem umiejętności językowych, uczestnicy pogłębili wiedzę na temat historii i kultury Wielkiej Brytanii, poznali Londyn, mieli okazję  słyszeć język obcy w jego naturalnym środowisku oraz nawiązali kontakt z rodzinami angielskimi.

Punktualnie o  godzinie 10:00 wyruszyliśmy  w wyczerpującą drogę wraz z uczniami z innej szkoły. Na samym początku podróży otrzymaliśmy zeszyty ćwiczeń i materiały niezbędne do wykonywania zadań. Nasze zadania były wcześniej omawiane, tłumaczyliśmy teksty lub oglądaliśmy filmy tematyczne – oczywiście w języku angielskim. Ćwiczenia polegały na uzupełnianiu informacji, które musieliśmy zdobyć np. pytając strażnika,  prosząc o autograf, szukając obrazu itd. Dzięki różnorodnym zadaniom mogliśmy rozwijać komunikację.

Czytaj więcej: Nasz desant w Londynie

Pięknieje wielkopolska wieś – VII edycja

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 3169/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. ogłosił VII edycję konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś", w ramach samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".

 

 

 

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw mieszkańców sołectw, uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020", na rzecz rozwoju własnej miejscowości, opartych o oddolnie wypracowane koncepcje odnowy wsi.

Konkurs obejmuje wszystkie sołectwa Gminy Kłecko uczestniczące w programie.

Burmistrz Gminy Kłecko zachęca zainteresowane sołectwa konkursem o kontakt
w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko ul. Dworcowa 14, 62-270 Kłecko.

Informacja o polowaniach zbiorowych na terenie Gminy Kłecko

    Burmistrz Gminy Kłecko informuje, że otrzymaliśmy informację z koła łowieckiego "Szarak", o polowaniach zbiorowych na drapieżniki na terenie gminy Kłecko, które odbywać się będą i w terminach 12.02.2017r. i 26.02.2017r. w obszarze obwodu łowieckiego nr 151 dzierżawionym przez koło łowieckie „Szarak „ w Mieleszynie.

Zasięg obwodu łowieckiego nr 151 na terenie Gminy Kłecko obejmuje miejscowości: Ułanowo, Charbowo, Polska Wieś, Świniary „górne” i „dolne” oracz część Kłecka ( od ul. Karniszewskiej do ul. Spacerowej i wzdłuż linii brzegowej jeziora Kłeckiego).


     W związku z powyższym prosimy o zachowanie ostrożności na terenach leśnych, polnych oraz przy jeziorach. Mogą wystąpić na nich chwilowe ograniczenia swobodnego poruszania się drogami leśnymi i polnymi wynikające z zasad bezpieczeństwa prowadzenia polowań. Odpowiedzialnymi za organizację i prowadzenie polowań zbiorowych są właściwi terytorialnie dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich.

     

  POGOTOWIE PRZEMOCY W RODZINIE   GOSPODARKA ODPADAMI

CEIDG DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT z gm. Kłecko

Galeria

fot okl 1
fot okl 4
fot-09
fot01
fot02
fot03
fot04
skwer przy mgok
str2-a
1/9 
start stop bwd fwd

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21