Kłecko

Font Size

Cpanel

DEROGACJA – KONSULTACJE SPOŁECZNE

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie ogłasza rozpoczęcie procesu konsultacji społecznej w związku z wystąpieniem do FSC z wnioskiem o zgodę (derogację) na użycie środka ochrony roślin o nazwie Dimilin 480 S.C. do ochrony drzewostanów sosnowych przed barczatką sosnówką brudnicą mniszką i borecznikiem sosnowcem. FSC – Forest Stewardship Council A.C. jest organizacją promującą odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi świata. Skupia właścicieli i zarządców lasów, organizacje społeczne i przyrodnicze, firmy przetwórstwa drzewnego i papierniczego, sieci handlowe oraz osoby prywatne, zainteresowane odpowiedzialną gospodarką leśną.

Czytaj więcej: DEROGACJA – KONSULTACJE SPOŁECZNE

Nasi Gimnazjaliści reprezentują Lednicki P.K. w etapie wojewódzkim konkursu ,,Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

Ogólnopolski konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” adresowany jest tylko do uczniów gimnazjów z gmin, które tak jak nasza szkoła znajdują się na terenie parków krajobrazowych. Udział w nim pozwala zrozumieć zależności zachodzące w ekosystemach oraz pozwala dostrzec ich piękno i bogactwo. Kłeckie gimnazjum uczestniczy w konkursie już 18 raz, czyli bez przerwy od 1999 roku. Za przeprowadzenie XVI edycji odpowiedzialny jest w roku szkolnym 2016/2017 Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.

Czytaj więcej: Nasi Gimnazjaliści reprezentują Lednicki P.K. w etapie wojewódzkim konkursu ,,Poznajemy Parki...

INFORMACJA DLA POSIADACZY DROBIU

Nowe przepisy i zasady bioasekuracji, które weszły w życie pod koniec grudnia Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, dotyczą wszystkich, gospodarstw przyzagrodowych, które utrzymują drób na własne potrzeby, jak i ferm komercyjnych z hodowlą w systemie zamkniętym.

W myśl w/w Rozporządzenia nakazuje się odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza nabór wniosków dla osób fizycznych

Burmistrz Gminy Kłecko informuje, że mają Państwo Możliwość ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu  (WFOŚiGW w Poznaniu).

1)      Nabór wniosków dla osób fizycznych w ramach Programu Priorytetowego Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych „OZE - 2017” – czas trwania od 10 stycznia do 23 stycznia.

 

Zapraszamy do zapoznania się szczegółowo z programem odsyłając na stronę WFOŚiGW
w Poznaniu:  http://www.wfosgw.poznan.pl/

KONKURSY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

KONKURSY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

 

19 grudnia 2016 r. Burmistrz Gminy Kłecko ogłosił konkursy na realizacje następujących zadań publicznych:

 1. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
 5. Ekologia i ochrona zwierząt ora ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
 6. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do składania ofert w terminie do 11 stycznia 2017 roku, do godz. 14-tej.

Szczegóły dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się tutaj.


Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji w miejscowościach Wilkowyja, Dębnica i Brzozogaj gm. Kłecko

Gmina Kłecko otrzymała pożyczkę środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadań:

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowyja Gmina Kłecko,
  w kwocie 200 000,00 zł
 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Brzozogaju gm. Kłecko oraz budowa przyłącza do kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownią
  i instalacją w Dębnicy
  , w kwocie 90 000,00 zł

 

Przedsięwzięcie zakończono: 15 listopada 2016r.

Łączna wartość zadań: 394 115,71 zł

     

  POGOTOWIE PRZEMOCY W RODZINIE   GOSPODARKA ODPADAMI

CEIDG DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT z gm. Kłecko

Galeria

fot okl 1
fot okl 4
fot-09
fot01
fot02
fot03
fot04
skwer przy mgok
str2-a
1/9 
start stop bwd fwd

Odwiedza nas 42 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21