Kłecko

Font Size

Cpanel

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ogłasza

   

 

   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu planuje na rok 2017 realizację Programów Priorytetowych obejmujących finansowanie przedsięwzięć w ochronie środowiska, realizowanych przez osoby fizyczne:

    1.  Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych „OZE – 2017”.

Celem programu jest zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł (OZE) w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze województwa wielkopolskiego, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie dwutlenku węgla (CO2).

Program realizowany będzie w latach 2017-2019.

Formą pomocy finansowej będzie pożyczka z możliwością umorzenia do 30%

Szczegóły dotyczące programu:

http://www.wfosgw.poznan.pl/wpcontent/uploads/2016/11/pp_oze_2017_24_11_2016.pdf

Czytaj więcej: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ogłasza

Informacja US 2017

 

Urząd Skarbowy w Gnieźnie uprzejmie informuje, że

w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko (pok. Nr 7, II piętro)

będzie pełniony dyżur w ramach  „akcji zeznań podatkowych”.

 

Terminarz dyżurów:

Godziny przyjęć

Dzień tygodnia

Terminy przyjęć

9.00 – 13.00

Poniedziałek

  Marzec:   06  i  20

  Kwiecień:  03  i  24

 

 

p.o. Naczelnik

URZĘDU SKARBOWEGO

w GNIEŻNIE

 

(-) Leszek Kasprzak

Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej

 

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu nw. projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P.

Na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.) oraz art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, że przystąpił do opracowania:

Projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P

Wobec powyższego od dnia 9 lutego do dnia 9 marca 2017 r. włącznie zapewnia się udział społeczeństwa w opracowaniu ww. dokumentu.

Czytaj więcej: Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej

Nasz desant w Londynie

Pierwszy tydzień ferii uczniowie naszego gimnazjum spędzili w bardzo nietypowy sposób. W dniach 30.01.17 - 04.02.17 pięciu gimnazjalistów – Jakub Pluta, Aleksander Kujawski, Michał Lasecki, Jakub Osiński i Piotr Jopa – uczestniczyło po raz pierwszy w warsztatach językowych. Pomysłodawcą była p. Jolanta Leśna – nauczycielka j. angielskiego.

Warsztaty językowe połączyły dwie wartości: przyjemność zwiedzania oraz rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim. Poza doskonaleniem umiejętności językowych, uczestnicy pogłębili wiedzę na temat historii i kultury Wielkiej Brytanii, poznali Londyn, mieli okazję  słyszeć język obcy w jego naturalnym środowisku oraz nawiązali kontakt z rodzinami angielskimi.

Punktualnie o  godzinie 10:00 wyruszyliśmy  w wyczerpującą drogę wraz z uczniami z innej szkoły. Na samym początku podróży otrzymaliśmy zeszyty ćwiczeń i materiały niezbędne do wykonywania zadań. Nasze zadania były wcześniej omawiane, tłumaczyliśmy teksty lub oglądaliśmy filmy tematyczne – oczywiście w języku angielskim. Ćwiczenia polegały na uzupełnianiu informacji, które musieliśmy zdobyć np. pytając strażnika,  prosząc o autograf, szukając obrazu itd. Dzięki różnorodnym zadaniom mogliśmy rozwijać komunikację.

Czytaj więcej: Nasz desant w Londynie

     

  POGOTOWIE PRZEMOCY W RODZINIE   GOSPODARKA ODPADAMI

CEIDG DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT z gm. Kłecko

Galeria

fot okl 1
fot okl 4
fot-09
fot01
fot02
fot03
fot04
skwer przy mgok
str2-a
1/9 
start stop bwd fwd

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21