Kłecko

Font Size

Cpanel

78. rocznica wybuchu II wojny światowej – pamiętajmy o bohaterach!

1 września 2017 roku Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann przyjedzie do Kłecka i upamiętni bohaterskich obrońców miasta, którzy we wrześniu 1939 roku przeciwstawili się hitlerowskiemu najeźdźcy. Uroczystości są elementem wojewódzkich obchodów 78. rocznicy napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę.

- Czujemy się, wyróżnieni, że na miejsce obchodów uroczystości upamiętniających wszystkich tych, którzy we wrześniu 1939 roku przeciwstawili się wojskom hitlerowskim, Pan Wojewoda wybrał Kłecko. Nasi przodkowie swoim bohaterstwem pokazali przywiązanie do ojczystej ziemi, której nie opuścili aż do końca. Ponad 300 osób oddało życie broniąc swojej Ojczyzny, swojego miasta, swoich domów. W tych dniach w całej Polsce wspominamy obronę Westerplatte, ale my mamy swoje Wielkopolskie Westerplatte, bohaterskie miasto Kłecko.

Czytaj więcej: 78. rocznica wybuchu II wojny światowej – pamiętajmy o bohaterach!

Likwidacja wyrobów zawierających azbest

Burmistrz Gminy Kłecko informuje, że jeszcze jest możliwość złożenia wniosku w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko o nieodpłatne  usunięcie odpadów azbestowych z własnej posesji.

Zachęcamy do udziału w akcji likwidacji wyrobów zawierających azbest szczególnie te osoby, które w wyniku burzy 11 sierpnia zostały poszkodowane i chciałyby się pozbyć płyt eternitu z uszkodzonych budynków.

KRUS

            Burmistrz Gminy Kłecko przekazuje informację Prezesa  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)  p. Adama Sekścińskiego o możliwości starania się przez rolników w związku z poniesionymi stratami w wyniku wystąpienia wichur
i nawałnic w 2017r.
 w ramach obowiązujących przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z uwzględnieniem przepisów o pomocy de minimis w sektorze rolnym o udzielenie pomocy w opłaceniu składek w formie odroczenia terminu płatności i rozłożenia ich na dogodne raty, a także w formie umorzenia ich w całości lub w części, składając indywidualny wniosek w Oddziale Regionalnym/ Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwym/ej terytorialnie dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego.

            Wnioski, które Państwo będą składać w KRUS rozpatrywane będą w trybie uproszczonym w oparciu o protokoły z oszacowania strat spędzone przez odpowiednie komisje powołane przez Wojewodę.

            Ponadto możecie Państwo ubiegać się o zmianę warunków dotychczas przyznanych ulg w spłacie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników (np. poprzez zmianę terminu spłaty rat).

                                                                                             Z poważaniem

                                                                                              /-/ Burmistrz Gminy Kłecko
                                                                                              Adam Serwatka

Załączniki:
Pobierz plik (KRUS.pdf)KRUS.pdf[ ]1624 Kb

Starostowie Dożynek Gminnych w Kłecku 2017

 

W związku z zaplanowanymi na dzień 26 sierpnia dożynkami gminnymi, mamy zaszczyt przedstawić wybranych gospodarzy tegorocznego święta plonów. Funkcję Starościny pełnić będzie pani Katarzyna Grzelak z Charbowa. Pani Katarzyna wraz  z mężem Marcinem wychowują dwójkę dzieci oraz prowadzą rodzinne gospodarstwo rolne o powierzchni 40 ha, które jest ukierunkowane na produkcję roślinną.

Czytaj więcej: Starostowie Dożynek Gminnych w Kłecku 2017

Dożynki Gminne 2017

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY POMOCY DLA OSÓB POSZKODOWANYCH W WYNIKU NAWAŁNICY NA TERENIE GMINY KŁECKO


Dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) publikujemy formularz wniosku o zasiłek celowy oraz wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie możliwości ubiegania się o środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych /.../

Zasady dotyczące udzielania zasiłku celowego w wysokości do 6.000,- zł. i do 20.000,- zł


     

  POGOTOWIE PRZEMOCY W RODZINIE   GOSPODARKA ODPADAMI

CEIDG DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT z gm. Kłecko

Galeria

fot okl 1
fot okl 4
fot-09
fot01
fot02
fot03
fot04
skwer przy mgok
str2-a
1/9 
start stop bwd fwd

Odwiedza nas 34 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21