Kłecko

Font Size

Cpanel

Remont ul. Armii Poznań, Słoneczna, Ogrodowa w Kłecku – utrudnienia w ruchu drogowym.

Urząd Miejski Gminy Kłecko informuje mieszkańców i użytkowników dróg gminnych na terenie miasta, o utrudnieniach jakie wystąpią na ul. Armii Poznań, Słonecznej i Ogrodowej w Kłecku w związku z realizowanym remontem ulic. W dniach 24 – 25 maja (czwartek i piątek) wykonawca robót przystąpi do ułożenia nawierzchni asfaltowej ulic. W związku z prowadzonymi pracami, zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na odcinkach dróg objętych remontem. Wykonanie tego typu prac wymagać będzie czasowego wstrzymania ruchu drogowego, dlatego też prosimy o uszanowanie znaków tymczasowej organizacji ruchu oraz wykonywanie poleceń osób kierujących ruchem.

Przejazd przez most na rzece Mała Wełna – informacja z dnia 18 maja 2018 roku

Informujemy, że w związku z rozgrywanymi meczami piłkarskimi w ramach WZPN, które odbędą się na Stadionie Miejskim w Kłecku, Gmina nie udostępni przejazdu przez teren Stadionu Miejskiego w następujących terminach:

- sobota 19 maja, w godz. 17.00 – 19.30;

- niedziela 20 maja, w godz. 9.30 – 13.15;

- wtorek 22 maja, w godz. 17.30 – 20.15.

Ministerstwo uspokaja przedsiębiorców

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 r.), wpis zostanie wykreślony z CEIDG.

Realizacja ww. przepisu będzie dotyczyła tylko określonej liczby przypadków i zostanie przeprowadzona etapami a zatem w dniu, wbrew doniesieniem medialnym, nie zostaną wykreślony "setki tysięcy" przedsiębiorców. Wykreśleniu będą podlegać te wpisy, które nie umożliwiają identyfikacji przedsiębiorcy. Są to wpisy powstałe kilkanaście lat temu i więcej. Nierzadko zawierają szczątkowe dane (np. tylko imię i nazwisko). Wpisy te od lat są nieaktywne, nie dokonywano w nich żadnej modyfikacji.

Czytaj więcej: Ministerstwo uspokaja przedsiębiorców

Przedsiębiorco, czy twój wpis do CEIDG zawiera numer PESEL?

19 maja 2018r. upływa termin uzupełnienia przez przedsiębiorców wpisów o numer PESEL w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 1893)
w przypadku gdy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie zawiera numeru PESEL przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie
2 lat od dnia wejścia w życie cytowanej ustawy.

Termin na zgłoszenie brakującego numeru PESEL upływa zatem 19 maja 2018r.

Niewykonanie tego obowiązku będzie skutkowało automatycznym wykreśleniem przedsiębiorcy przez system CEIDG.

Informacja o pogrzebie

Z żalem informujemy, że dnia 15.05.2018 zmarł podinsp. Adam Mendala – funkcjonariusz Policji od 01.03.1991 do 31.01.2012. Od roku 1993 funkcjonariusz Sekcji d/w z Przestępczością Gospodarczą. Od 1998 roku Naczelnik Wydziału Kryminalnego w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie. Od 01.04.2006 roku Komendant Komisariatu Policji w Kłecku. W 2005 roku uhonorowany brązowym krzyżem za zasługi, a w 2011 odznaczony srebrnym medalem za długoletnią służbę.    

Ponadto artysta, aktywny uczestnik wielu plenerów malarskich. Autor wystaw indywidualnych i zbiorowych. Członek Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP oraz Związku Artystów Plastyków w Pile.

Pogrzeb odbędzie się dnia 17.05.2018 o godzinie 13:00  na cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Witkowskiej w Gnieźnie.

Uwaga – utrudnienia w ruchu drogowym.

Urząd Miejski Gminy Kłecko informuje mieszkańców i użytkowników dróg gminnych na terenie miasta, o utrudnieniach jakie wystąpią na ul. Armii Poznań, Słonecznej i Ogrodowej w Kłecku w związku z realizowanym remontem ulic. Od dnia 18 maja rozpocznie się remont nawierzchni asfaltowych dróg. W pierwszej kolejności wykonawca robót przystąpi do sfrezowania istniejącej nawierzchni. Praca sprzętu wykonującego tą czynność, odbywać się będzie bez wstrzymania ruchu na ww. ulicach. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w przejeździe na odcinku od ul. Czerniejewskiej, Gnieźnieńskiej do Dworcowej. Po dniu 21 maja wykonawca robót, planuje ułożenie nowej nawierzchni drogowej, co wiązać się będzie z czasowym wstrzymaniem ruchu na wspomnianych powyżej ulicach. Kierowców prosimy o uszanowanie znaków tymczasowej organizacji ruchu oraz słuchania się poleceń osób kierujących ruchem, podczas wykonywania robót drogowych.

     

  POGOTOWIE PRZEMOCY W RODZINIE   GOSPODARKA ODPADAMI

CEIDG DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT z gm. Kłecko

Galeria

fot okl 1
fot okl 4
fot-09
fot01
fot02
fot03
fot04
skwer przy mgok
str2-a
1/9 
start stop bwd fwd

Odwiedza nas 77 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21