Kłecko

Font Size

Cpanel

Informacja dot. suszy rolniczej

Burmistrz Gminy Kłecko informuje, że w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej 
w Polsce  prowadzonej  przez Instytut  Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, w 13-stym raporcie zagrożenia suszą, na poziomie gminy Kłecko pojawiła się możliwość doszacowania strat m.in. w uprawach ziemniaków oraz buraków cukrowych.

Rolnicy posiadający powyższe uprawy na polu mają możliwość wystąpić do gminnej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej z wnioskiem o ponowne oszacowanie straty.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, rodzaj uprawy oraz powierzchnię do ponownego oszacowania.

Ogłoszenie o I przetargu dz. 51,2 Michalcza

Kłecko, dnia 24.09.2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

            Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, w związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 121 ze zmianami), a także § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),

Burmistrz Gminy Kłecko ogłasza I nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 51/2, arkusz mapy 1, o powierzchni 0,1900 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1G/00021536/4, zlokalizowana w miejscowości Michalcza, gmina Kłecko.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o I przetargu dz. 51,2 Michalcza

Uwaga – utrudnienia w ruchu drogowym. Dojazd do miejscowości Kopydłowo.

Urząd Miejski Gminy Kłecko informuje mieszkańców i użytkowników dróg gminnych na terenie gminy, o utrudnieniach jakie wystąpią na drodze gminnej nr 283014P w miejscowości Kopydłowo w związku z realizowaną budową ścieżki rowerowej. W dniach 25 – 27 września, w godzinach 8-17 wykonawca robót dokona wstrzymania ruchu na ww. drodze gminnej (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 190 do miejscowości Kopydłowo), w związku z realizacją robót nawierzchniowych. Objazd do miejscowości Kopydłowo i dalej do Zdziechowy został poprowadzony przez miejscowość Działyń, drogą gminną nr 283013P. Kierowców prosimy o uszanowanie znaków tymczasowej organizacji ruchu oraz słuchania się poleceń osób kierujących ruchem, podczas wykonywania robót drogowych. 

Rusza rządowy program „Czyste Powietrze”!

W ramach uruchamianego rządowego programu „Czyste Powietrze” właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków.

Program ten to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne - właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysokoemisyjnego kotła grzewczego.

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowobudowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

W ramach programów zostaną zorganizowane spotkania edukacyjno-informacyjne przeprowadzane przez Ministerstwo Środowiska. W Gminie Kłecko spotkanie takie zostało zaplanowane na 13 października 2018 r. (sobota) w godzinach 18:00 – 20:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na podanej poniżej stronie internetowej:

http://www.wfosgw.poznan.pl/ogloszenie-o-naborze-ramach-programu-priorytetowego-czyste-powietrze/

     

  POGOTOWIE PRZEMOCY W RODZINIE   GOSPODARKA ODPADAMI

CEIDG DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT z gm. Kłecko

Galeria

fot okl 1
fot okl 4
fot-09
fot01
fot02
fot03
fot04
skwer przy mgok
str2-a
1/9 
start stop bwd fwd

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21