Kłecko

Font Size

Cpanel

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Kłecko informuje, że po raz czwarty sołectwa Gminy Kłecko będą mogły skorzystać ze środków funduszu sołeckiego.

Z dniem 20 marca 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim. Zgodnie z Ustawą, Rada Miejska Gminy Kłecko w dniu 9 marca 2015 r.  podjęła uchwałę nr V/23/15 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kłecko środków stanowiących fundusz sołecki.

Przedsięwzięcia finansowane z tych środków ujęte są w budżecie gminy i realizowane są przez Burmistrza Gminy jak pozostałe zadania budżetu. Środki funduszu przeznaczone być mogą na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców sołectw, a jednocześnie zgodne są ze strategią rozwoju gminy (wysokość środków przypadających na dane sołectwo w roku 2019 stanowi załącznik do artykułu).

Warunkiem przyznania w danym roku środków z funduszu jest złożenie przez sołectwo do burmistrza wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. W tym celu należy zwołać zebranie wiejskie, na którym zostanie uchwalony wniosek. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien wskazywać przedsięwzięcia przewidywane do realizacji na terenie sołectwa w ramach określonych na to sołectwo środków, zawierać oszacowanie kosztów przedsięwzięć oraz uzasadnienie. Należy pamiętać, aby wysokość kosztów wskazanych we wniosku nie była wyższa niż ta, która została określona dla danego sołectwa. Uchwalony wniosek musi zostać złożony jest do burmistrza przez sołtysa w terminie do 30 września 2018 roku. 

Załącznik:

Wysokość środków funduszu sołeckiego przypadająca na dane sołectwo w 2019 roku

     

  POGOTOWIE PRZEMOCY W RODZINIE   GOSPODARKA ODPADAMI

CEIDG DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT z gm. Kłecko

Galeria

fot okl 1
fot okl 4
fot-09
fot01
fot02
fot03
fot04
skwer przy mgok
str2-a
1/9 
start stop bwd fwd

Odwiedza nas 67 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21