Kłecko

Font Size

Cpanel

Największa dotacja unijna w historii gminy Kłecko

Najwyższa dotacja unijna w historii gminy Kłecko! Ponad 10 milionów na oczyszczalnię ścieków oraz budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi: Czechy, Dziećmiarki, Polska Wieś, Charbowo i Ułanowo!

 

W dniu 12 kwietnia 2018 roku ukazały się wyniki konkursu w ramach działania 4.3.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Gmina Kłecko, która do konkursu zgłosiła projekt "Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kłecku wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Kłecko: Czechy, Dziećmiarki, Charbowo i Ułanowo” znalazła się na pierwszym miejscu listy rankingowej. Dzięki temu już od 2018 roku przystępujemy do realizacji projektu, którego wartość wyniesie ponad 19,7 mln zł, z czego ze środków unijnych gmina otrzyma ponad 10,2 mln zł. Budowa oczyszczalni ścieków już się rozpoczęła. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu w 2019 roku do sieci kanalizacji sanitarnej podłączeni zostaną mieszkańcy wsi Czechy i Dziećmiarki, a w 2020 zakończy się budowa sieci dla Polskiej Wsi, Charbowa i Ułanowa. Dotacja z WRPO to największa dotacja ze środków unijnych, którą kiedykolwiek pozyskała gmina Kłecko. Pozwoli ona na wykonanie ogromnej inwestycji, która w bardzo wyraźny sposób przyczyni się do podniesienia komfortu życia mieszkańców oraz do poprawy stanu środowiska naturalnego, a zwłaszcza stanu wód powierzchniowych u podziemnych w gminie.

Wyniki konkursu w ramach WRPO można obejrzeć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/915/original/Lista_po_ocenie_merytorycznej.pdf?1523538833

 

     

  POGOTOWIE PRZEMOCY W RODZINIE   GOSPODARKA ODPADAMI

CEIDG DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT z gm. Kłecko

Galeria

fot okl 1
fot okl 4
fot-09
fot01
fot02
fot03
fot04
skwer przy mgok
str2-a
1/9 
start stop bwd fwd

Odwiedza nas 68 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21