Kłecko

Font Size

Cpanel

Powracający problem z odpadami

Od dłuższego czasu Urząd Miejski Gminy Kłecko boryka się z powracającym problemem zaśmiecania terenu wokół pojemników na odpady selektywne, tzw. dzwonów. W dwóch punktach (przy ul. Dworcowej obok „Bunkra” oraz przy ul. Jarzębinowej), położonych na uboczach, pomimo cotygodniowego uprzątania tych terenów, nieustannie gromadzone są odpady poza ustawionymi pojemnikami.

 

Najczęściej pojawiającymi się tam odpadami są, które absolutnie nie mogą być tam zostawiane są:
-        worki zapełnione opakowaniami z tworzyw sztucznych i szkła (plastikowe butelki, opakowania po żywności i napojach, szklane butelki po napojach)

-        worki z odzieżą i tekstyliami,

-        odpady remontowe (rury, umywalki, sedesy),

-        odpady wielkogabarytowe (wózki dziecięce, plastikowe meble ogrodowe itp.)

Drodzy Mieszkańcy! Wszystkie wyżej wymienione odpady, w ramach comiesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą zostać od Państwa odebrane i zagospodarowanie bez zanieczyszczania środowiska i powodowania wielkiego bałaganu w centrum miasta!

Na terenie Gminy ustawione zostały dzwony składające się z pojemników na plastik, szkło
i papier. Chcąc z nich skorzystać należy odpady umieścić w poszczególnych pojemnikach przeznaczonych do ich gromadzenia. Odpady tych frakcji można zbierać również w workach na swojej posesji, a one zostaną odebrane raz w miesiącu bezpośrednio sprzed nieruchomości.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańcom podpisano umowę z wykonawcą, który prowadzi zbiórkę odzieży i tekstyliów w specjalnych, żółtych pojemnikach.

 Odpady problemowe można natomiast przywieźć do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK), zlokalizowanego w Kłecku na ul. Ustronie na terenie oczyszczalni ścieków, do którego prowadzi droga asfaltowa. Odpady przyjmowane są w każdą sobotę (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 9:00 – 15:00. Przyjmujemy tam:

-        odpady zielone (liście, trawa, gałęzie itp.),

-        odpady wielkogabarytowe,

-        zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (lodówki, pralki, telewizory, komputery, CD),

-        baterie i akumulatory,

-        zużyte opony,

-        tekstylia, odzież,

-        chemikalia i opakowania po nich,

-        drobne odpady remontowe pochodzące z samodzielnych remontów (płytki ceramiczne, umywalki, sedesy, rury i rynny PCV, tynki),

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanymi z zagospodarowaniem odpadów zachęcamy Państwa do kontaktu z pracownikami Urzędu, nr. tel.: 61 427 01 25, wew. 206. Wspólnie dbajmy o porządek w mieście i o nasze środowisko.

     

  POGOTOWIE PRZEMOCY W RODZINIE   GOSPODARKA ODPADAMI

CEIDG DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT z gm. Kłecko

Galeria

fot okl 1
fot okl 4
fot-09
fot01
fot02
fot03
fot04
skwer przy mgok
str2-a
1/9 
start stop bwd fwd

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21