Kłecko

Font Size

Cpanel

Miliony na inwestycje drogowe w gminach Kłecko i Kiszkowo

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak przyjechał dzisiaj do naszego powiatu, by obejrzeć realizację inwestycji na drogach wojewódzkich przebiegających przez gminę Kiszkowo i gminę Kłecko oraz porozmawiać o zaplanowanych na 2018 rok wielomilionowych inwestycjach.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich zarządza w gminie Kłecko dwoma drogami wojewódzkimi (nr 190 i 197) o łącznej długości ponad 18 km. W zeszłym roku WZDW przeprowadził na drodze Kłecko-Gniezno roboty o łącznej wartości 1,5 mln zł, remontując odcinki Kłecko-Kłecko Kolonia, na ulicy Gnieźnieńskiej w Kłecku (chodnik) oraz w Działyniu (chodnik z zatoką autobusową). 

Najważniejszą inwestycją zaplanowaną na rok 2018 jest budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej między Kłeckiem a Polską Wsią. Istniejący od 1958 roku most na rzece Mała Wełna jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga rozbiórki. W jego miejsce powstanie nowy jednoprzęsłowy obiekt wykonany z żelbetowych belek zespolonych z płytą i osadzony na palach o wysokości 13 m. Inwestycja kosztuje blisko 4 mln zł, a termin zakończenia realizacji przewidziano na koniec listopada tego roku. Mając świadomość, jak dużym utrudnieniem jest wyłączenie mostu z ruchu samochodowego na kilka miesięcy władze województwa i władze gminy wspólnie przygotowują rozwiązanie dla mieszkańców.- Planujemy duży objazd od strony Wągrowca przez Poznań - zaznacza Paweł Katarzyński, dyrektor WZDW w Poznaniu. - Jeśli chodzi o ruch pieszy, to przewidziana jest równoległa do mostu kładka. Z kolei jeśli chodzi o lokalny ruch samochodowy, to jesteśmy w trakcie rozmów z panem burmistrzem Serwatką na temat małej przeprawy tymczasowej. Obciążenie nowego mostu będzie wynosiło do 50 ton. Ma to być wspólne rozwiązanie województwa i gminy.

Burmistrz Adam Serwatka zaznacza, że budowa nowego mostu to dla gminy bardzo ważne zadanie, jednak równie istotny jest komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Burmistrz dąży do tego, by przed rozpoczęciem prac budowlanych na moście uruchomione zostało rozwiązanie tymczasowe, tak by utrzymany został ruch lokalny, który odbywał się będzie z wykorzystaniem terenów Stadionu Miejskiego w Kłecku. Burmistrz podkreśla, że dzięki planowanemu wsparciu finansowemu województwa, żadne pieniądze gminne nie będą wydane na cele tymczasowe: prace, które zostaną wykonane na Stadionie Miejskim i w jego otoczeniu będą służyły przyszłym celom Klubu Sportowego Lechita Kłecko i kibiców. Wykonane zostaną przejazdy, parking, utwardzenia terenu. Burmistrz podkreśla, że rozwiązanie to jest trudne pod względem administracyjnym, wierzy jednak, że uda się zachować drożność dróg dla lokalnej społeczności.

- Równolegle na tym odcinku budujemy ścieżkę rowerową z Polskiej Wsi do Kłecka, a także zastanawiamy się i pracujemy nad rozwiązaniem problemu komunikacyjnego na skalę dużo, dużo większą. Chodzi o przejazd samochodów ciężarowych przez Rynek i zakręt o kącie 90 stopni, który utrudnia ruch. 

WZDW zrealizuje także dwie inne duże inwestycje w gminie Kłecko. W 2018 roku planowana jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej między Kłeckiem i Kłeckiem-Kolonią - zadanie będzie realizowane etapami, wartość kosztorysowa wynosi 3,5 mln zł.

Inwestycją w trakcie przygotowań jest budowa chodnika, kanalizacji deszczowej i poszerzenie jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej w Komorowie – zadanie, na które mieszkańcy miejscowości czekają od kilkunastu lat. Zadanie będzie realizowane etapami, jego koszt wynosi ponad 5 mln złotych. Został złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – to już końcowy etap prac projektowych.

W najbliższym czasie WZDW podpisze umowę z wykonawcą na budowę mostu, a sama inwestycja rozpocząć się może w połowie lub końcu kwietnia. O harmonogramie prac i przygotowywanych przez gminę i województwo działaniach ułatwiających mieszkańcom komunikację w czasie trwania inwestycji będziemy informować z odpowiednim wyprzedzeniem.

     

  POGOTOWIE PRZEMOCY W RODZINIE   GOSPODARKA ODPADAMI

CEIDG DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT z gm. Kłecko

Galeria

fot okl 1
fot okl 4
fot-09
fot01
fot02
fot03
fot04
skwer przy mgok
str2-a
1/9 
start stop bwd fwd

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21