Kłecko

Font Size

Cpanel

Umowa na oczyszczalnię ścieków podpisana

Umowa na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kłecku podpisana.

Burmistrz gminy Kłecko Adam Serwatka i skarbnik Irena Czajka dniu 16 lutego podpisali umowę na budowę, rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Kłecku. Kontrakt pomiędzy gminą Kłecko a wykonawcą – spółką Envirotech  z Poznania, to największa z dotychczas zawartych umów. Wartość tego zadania została ustalona na kwotę  10 846 140,00 zł, i biorąc pod uwagę wszystkie dotychczasowe realizacje gminy Kłecko, ta inwestycja jest najdroższą w ostatnim dwudziestoleciu. Nie tylko wartość inwestycji pokazuje jej znaczenie – budowa oczyszczalni ścieków pozwoli w kolejnych latach na podłączenie do niej kolejnych miejscowości i kolejnych mieszkańców, co wyraźnie przełoży się na podniesienie ich komfortu życia oraz czystość środowiska naturalnego.

Zadania zaplanowane zostało na trzy lata, przy czym największy zakres prac planuje się wykonać do końca roku 2019. W ramach umowy firma Envirotech wykona rozbiórkę części istniejących obiektów oraz wybuduje nowe obiekty potrzebne z punktu widzenia procesu technologicznego oczyszczania ścieków komunalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, a także adaptację istniejących obiektów zlokalizowanych na terenie oczyszczalni. Nowopowstające obiekty oczyszczalni ścieków połączone zostaną ze sobą poprzez układ dróg wewnętrznych i pieszych w ramach ciągów komunikacyjnych. Przedsięwzięcie zakłada budowę nowych elementów i obiektów na terenie oczyszczalni ścieków, którymi będą: stacja zlewcza ścieków, reaktor biologicznego oczyszczania, komory pomiarowe i wodomierzowe, budynek techniczny oraz wiata technologiczna osadu. Obiektami zaadaptowanymi na potrzeby przebudowanej oczyszczalni ścieków będą: zbiornik wielofunkcyjny, zagęszczacz grawitacyjny osadu, przepompownię ścieków wewnętrznych i oczyszczonych oraz budynek socjalno-administracyjny.

Inwestycja zgodnie z umową winna zakończyć się do dnia 30 marca 2020 roku.

     

  POGOTOWIE PRZEMOCY W RODZINIE   GOSPODARKA ODPADAMI

CEIDG DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT z gm. Kłecko

Galeria

fot okl 1
fot okl 4
fot-09
fot01
fot02
fot03
fot04
skwer przy mgok
str2-a
1/9 
start stop bwd fwd

Odwiedza nas 33 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21