Kłecko

Font Size

Cpanel

Ogłoszenie o konkursach na realizację zadań publicznych w sferze pożytku publicznego na 2018 r.

Burmistrz Gminy Kłecko zaprasza organizacje zainteresowane realizacją zadań publicznych w zakresie:

  1. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  2. Działalności wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
  3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa.
  4. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  5. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa narodowego.
  6. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

do składania ofert.

Termin składania ofert: 31 stycznia 2018 r., godz. 14.00

Szczegóły dotyczące konkursów znajdują się na stronie http://bip.klecko.pl/biuletyn-informacji-publicznej/pozytek-publiczny/konkursy-na-realizacje-zadan-publicznych/konkursy-2018.html?pid=4327

     

  POGOTOWIE PRZEMOCY W RODZINIE   GOSPODARKA ODPADAMI

CEIDG DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT z gm. Kłecko

Galeria

fot okl 1
fot okl 4
fot-09
fot01
fot02
fot03
fot04
skwer przy mgok
str2-a
1/9 
start stop bwd fwd

Odwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21