Kłecko

Font Size

Cpanel

Kolejna inwestycja komunalna startuje

W  dniu 9 sierpnia władze gminy Kłecko reprezentowane przez Zastępcę Burmistrza Gminy Kłecko Joannę Cieślińską i Skarbnik Irenę Czajkę, podpisały umowę na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Gnieźnieńskiej i Kolonia w Kłecku wraz z przebudową istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w ul. Kolonia. Wykonawcą prac, w ramach których zbudowana zostanie sieć kanalizacyjna od długości blisko 3,6 km jest firma WODKAN Tadeusz Szustek z Gniezna. W toku tego zadania zaprojektowano wymianę sieci wodociągowej usytuowanej w ulicy Kolonia o łącznej długości 1,07 km. Zawarta umowa pomiędzy Gminą Kłecko a firmą WODKAN na realizację tego zadania opiewa na kwotę 3 874 500 zł. Gmina uzyskała wsparcie finansowe tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 1 947 642 zł. Całość prac instalacyjnych zgodnie przedstawionym przez wykonawcę robót harmonogramem winna zakończyć się jeszcze w tym roku. Roboty odtworzeniowe,  w tym ułożenie nowych nawierzchni asfaltowych na ul. Kolonia wykonawca planuje zrealizować w roku 2018. Ostateczny termin wykonania nowych sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej  to koniec kwietnia przyszłego roku. Pierwsze roboty ziemne wykonawca planuje realizować w pierwszym tygodniu września. W tym miejscu chcemy poinformować wszystkich zainteresowanych w tym mieszkańców i właścicieli gruntów przy ul. Gnieźnieńskiej i Kolonia w Kłecku, o możliwości wystąpienia chwilowych niedogodności spowodowanych pracą sprzętu ciężkiego.

     

  POGOTOWIE PRZEMOCY W RODZINIE   GOSPODARKA ODPADAMI

CEIDG DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT z gm. Kłecko

Galeria

fot okl 1
fot okl 4
fot-09
fot01
fot02
fot03
fot04
skwer przy mgok
str2-a
1/9 
start stop bwd fwd

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21