Kłecko

Font Size

Cpanel

WYBÓR SOŁTYSÓW WSI BIELAWY I PRUCHNOWO

    W dniu 3 lipca 2017r. w miejscowości Bielawy odbyły się zebrania wyborcze samorządu mieszkańców dwóch nowo powstałych sołectw Bielawy i Pruchnowo, na których dokonano wyboru sołtysów oraz ustalono skład Rad Sołeckich.

Po otwarciu obrad i wybraniu przewodniczącego zebrania – Burmistrza Gminy Adam Serwatki, stwierdzeniu „quorum” oraz przedstawieniu porządku zebrania, została wybrana Komisja Skrutacyjna do przeprowadzenia wyborów, która jedocześnie czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania.

Jako pierwsi wyboru dokonali mieszkańcy wsi Bielawy. W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania, w którym wzięło udział 20 uprawnionych do głosowania, wybrano na sołtysa wsi Bielawy Pan Tomasza Ogórkiewicza – dotychczasowego sołtysa.  Jego pracę wspomoże trzyosobowa Rada Sołecka w składzie: Samanta Nowakowska, Mateusz Paszko, Włodzimierz Zalewski.    

Następnie wyboru dokonali mieszkańcy wsi Pruchnowo. W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania, w którym wzięło udział 24 uprawnionych do głosowania, jednogłośnie wybrano na sołtysa wsi Pana Dawida Chudego oraz Radę Sołecką w składzie: Aneta Hałas, Arkadiusz Łukomski, Mariusz Basiński.  

W imieniu władz samorządowych Gminy Kłecko składamy serdeczne gratulacje. Życzymy owocnej współpracy z mieszkańcami oraz samorządem, skutecznej działalności, a przede wszystkim satysfakcji z wykonywanego mandatu społecznego. Mamy nadzieję, że praca podjęta na rzecz lokalnej społeczności i troska o wspólne dobro, przyczyni się do rozwoju wsi.

     

  POGOTOWIE PRZEMOCY W RODZINIE   GOSPODARKA ODPADAMI

CEIDG DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT z gm. Kłecko

Galeria

fot okl 1
fot okl 4
fot-09
fot01
fot02
fot03
fot04
skwer przy mgok
str2-a
1/9 
start stop bwd fwd

Odwiedza nas 52 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21