Kłecko

Font Size

Cpanel

Blisko 3 mln na termomodernizację szkoły i 1,6 mln na pomoc uczniom – ogromne środki na oświatę w gminie Kłecko!

       W dniu 26 czerwca 2017 roku Burmistrz gminy Kłecko podpisał umowę na realizację prac w ramach drugiego etapu termomodernizacji budynków oświatowych w Kłecku. Tegoroczna inwestycja jest dopełnieniem zadania realizowanego w roku 2016, kiedy to zmodernizowano i ocieplono z zewnątrz budynki szkolne. Drugi etap termomodernizacji ukierunkowany jest na działania wewnątrz obiektów. W ramach tego przedsięwzięcia zmodernizowany zostanie system grzewczy szkoły, gdzie dotychczasowa kotłowania olejowa zostanie zastąpiona kotłownią gazową. Ponadto przewidziano wymianę grzejników, oświetlenia wewnętrznego oraz montaż kolektorów fotowoltaicznych na dachu placówki. Wykonawcą prac, podobnie jak to miało miejsce w pierwszym etapie, została lokalna firma HENBUD Henryk Kaczor z Kłecka. W związku z ukończeniem roku szkolnego, inwestor wraz dyrektorami placówek szkolnych przekazali wykonawcy robót plac budowy tak, aby prace wymagające zajęcia sal lekcyjnych rozpocząć jak najwcześniej. Koszt całości robót drugiego etapu, zgodnie zawartą umową wyniesie 2 897 537,14 zł. Z tej kwoty blisko 2,5 mln zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, które gmina otrzymała w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego 2014-2020, uzyskując pierwsze miejsce w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Planowane zakończenie wszystkich prac to dzień 27 lutego 2018 r., przy czym prace instalacyjne związane z wymianą grzejników, opraw oświetleniowych i montażem kolektorów słonecznych powinny zakończyć się do końca września tego roku. Łączna wartość prac termomodernizacyjnych, realizowanych w latach 2016-2017 wyniesie blisko 5 mln zł, z czego 85% to pozyskane przez gminę dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

        Zaraz po zakończeniu remontu, od września 2017, przez kolejne 3 lata, w szkole podstawowej i gimnazjum w Kłecku realizowany będzie kolejny projekt, „Nowa szansa”, w ramach którego w pełni wyposażone zostaną pracownie: przyrodnicza, matematyczne, chemiczna, fizyczna, geograficzna, biologiczna i logopedyczna. Uczniowie objęci zostaną dodatkowymi zajęciami wyrównawczymi, kółkami zainteresowań, projektami edukacyjnymi, doradztwem zawodowym oraz systemem stypendialnym. Na realizację tego projektu gmina przeznaczy 1,59 mln zł, z czego 85% otrzymała z funduszy Unii Europejskiej.


     

  POGOTOWIE PRZEMOCY W RODZINIE   GOSPODARKA ODPADAMI

CEIDG DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT z gm. Kłecko

Galeria

fot okl 1
fot okl 4
fot-09
fot01
fot02
fot03
fot04
skwer przy mgok
str2-a
1/9 
start stop bwd fwd

Odwiedza nas 55 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21