Kłecko

Font Size

Cpanel

Finał XVI edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

16 marca 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu odbył się wojewódzki finał XVI edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Dyrekcja Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego zaprosiła reprezentacje 13 parków krajobrazowych Wielkopolski. W drużynie z naszej szkoły, która reprezentowała w Poznaniu Lednicki Park Krajobrazowy znaleźli się drugoklasiści: Marcelina Jósiak, Nina Krupa, Agata Lasecka oraz Michał Lasecki. Opiekunem uczniów była p. Beata Trocha.

„Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” to konkurs, który ma na celu między innymi zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych Polski, poszerzanie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i środowiska. Konkurs rozbudza zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem. Pozwala zrozumieć zależności zachodzące w ekosystemach, doskonali umiejętności rozpoznawania gatunków (grzybów, roślin, zwierząt) oraz interpretowania mapy. Udział w konkursie motywuje uczestników do podejmowania działań na rzecz środowiska przyrodniczego, podnosi ich świadomość ekologiczną, uczy szacunku dla przyrody, integruje młodzież oraz pozwala na wymianę doświadczeń między szkołami i służbami parków krajobrazowych.

O godzinie 10.00 wszystkich zebranych przywitał Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, p. Janusz Łakomiec. Komisji konkursowej przewodniczyli: p. Krzysztof Wojtkowski –  Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz p. Krzysztof  Mączkowski z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Konkurs przeprowadzili pracownicy ZPKWW. Czwarty już etap (wojewódzki) obejmował część testową i praktyczną. Uczniowie rozwiązywali indywidualnie testy wiedzy, a potem rozpoznawali 20 gatunków chronionych roślin i zwierząt. Ok. 11.00 uczniów zaproszono na poczęstunek. Czas oczekiwania na wyniki wypełniła projekcja filmów edukacyjnych oraz obejrzenie prac wystawy Zlotu Talentów 2016.

O godzinie 12.30 przybyli pozostali goście i przyszedł czas na ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród.

Wśród osób zaproszonych na finał znaleźli się, między innymi: p. Tomasz Łubiński – Wicestarosta Poznański, p. Małgorzata Waligórska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego, p. Marzena Wodzińska – członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, p. Hanna Grunt – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, p. Małgorzata Knapczyk –  Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, p. Jolanta Ratajczak – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz p. Jerzy Ptaszyk – Regionalny Konserwator Przyrody w Poznaniu.

Do następnego etapu konkursu, finału ogólnokrajowego, przeszła grupa uczniów z terenu Parku Krajobrazowego im. Dezyderego Chłapowskiego. Nasza drużyna z wynikiem 171 pkt. zajęła w tym roku VII miejsce. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, wydawnictwa o parkach krajobrazowych oraz upominki rzeczowe. Jednak największą nagrodą będą 5 – dniowe (27 –  31 marca) warsztaty w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie (Sierakowski  PK). Za przeprowadzenie tegorocznej edycji konkursu odpowiedzialny był Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.   

Pamiątkowe zdjęcia naszej ekipy z Dyrektorem ZPKWW i zaprzyjaźnionym z gimnazjum p. Arturem Golisem – pracownikiem Zespołu Parków były miłym zakończeniem naszego pobytu w Poznaniu.

       POGOTOWIE PRZEMOCY W RODZINIE   GOSPODARKA ODPADAMI    CEIDG DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT z gm. Kłecko

Galeria

fot okl 1
fot okl 4
fot-09
fot01
fot02
fot03
fot04
skwer przy mgok
str2-a
1/9 
start stop bwd fwd

Odwiedza nas 190 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21