Kłecko

Font Size

Cpanel

DEROGACJA – KONSULTACJE SPOŁECZNE

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie ogłasza rozpoczęcie procesu konsultacji społecznej w związku z wystąpieniem do FSC z wnioskiem o zgodę (derogację) na użycie środka ochrony roślin o nazwie Dimilin 480 S.C. do ochrony drzewostanów sosnowych przed barczatką sosnówką brudnicą mniszką i borecznikiem sosnowcem. FSC – Forest Stewardship Council A.C. jest organizacją promującą odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi świata. Skupia właścicieli i zarządców lasów, organizacje społeczne i przyrodnicze, firmy przetwórstwa drzewnego i papierniczego, sieci handlowe oraz osoby prywatne, zainteresowane odpowiedzialną gospodarką leśną.

 

Posiadacze certyfikatu FSC muszą spełnić szereg warunków i kryteriów, które w przypadku zarządców i właścicieli lasów w Polsce zapisane są w Tymczasowym Krajowym Standardzie Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej w Polsce. Wypełnienie warunków określonych Standardem kontrolowane jest podczas corocznych audytów. Certyfikat przyznaje się na 5 lat. RDLP w Szczecinie posiada certyfikat FSC od 1999r.  Jednym z elementów ww. standardu jest stosowanie i prowadzenie odpowiedniej polityki w zakresie stosowania środków ochrony roślin. FSC określiła listę substancji aktywnych (FSC-GUI-30-001 V2-0), których nieuzgodnione zastosowanie skutkuje odebraniem lub zawieszeniem certyfikatu. Na liście tej znajduje się m.in. substancja aktywna o nazwie diflubenzuron, która wchodzi w skład środka ochrony roślin Dimilin 480 SC. W przypadku konieczności użycia takiego środka ochrony roślin przez posiadacza certyfikatu FSC musi on ubiegać się o specjalną derogację, zgodnie  z procedurą opisaną w dokumencie FSC-PRO-01-004 (wersja 2-2), której elementem są m.in. konsultacje społeczne.  Konieczność ogłoszenia konsultacji społecznych w tej sprawie wynika z przepisów Polityki Pestycydowej Międzynarodowej Organizacji Forest Stewardship Council A.C. (FSC_POL_30_001_EN_FSC). Charakterystyka środka Środek ochrony roślin Dimilin 480 SC jest zarejestrowany do użycia w UE i w Polsce na mocy Decyzji MRiRW nr R-214/2011d z dnia 12.07.2011 r., która zmienia pierwotną Decyzję nr R-5/2008 z 22.01.2008 r. (etykieta środka będąca integralną częścią ww. Decyzji dostępna jest na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wyszukiwarce pod adresem: http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin). Dimilin 480 SC jest dopuszczony do użycia i powszechnie stosowany od lat  w Europie i Polsce na terenie sadów, pieczarkarni oraz lasów. W obszarach leśnych stosowany jest do ograniczania liczebności szkodników pierwotnych sosny (brudnica mniszka, barczatka sosnówka i borecznik sosnowiec). Maksymalna dawka tego środka na 1 ha lasu wynosi 0,15 l. Środek w tej dawce jest bezpieczny dla pszczół, gdyż jego szkodliwość dla tych owadów stwierdzono dopiero przy ponad dwukrotnie wyższej dawce - 0,375 l/ha. Nie jest szkodliwy dla ludzi a określony w etykiecie środka okres karencji dla runa leśnego wynosi 24 godz. od momentu wykonania oprysku. Konieczność i zakres zastosowania insektycydu Dimilin 480 SC na terenie RDLP w Szczecinie Zgodnie z ustawą o lasach, w celu zapewnienia powszechnej ochrony lasu, właściciele lasów są zobowiązani do kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, a w szczególności do zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych (art. 9 ustawy o lasach). Ustawa nakłada na nadleśniczego obowiązek wykonywania zabiegów zwalczających i ochronnych, w razie wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów (art. 10 ustawy o lasach). Taka sytuacja ma miejsce po raz kolejny na obszarze zarządzanym przez RDLP w Szczecinie. W dwóch poprzednich latach zastosowaliśmy Dimilin 480 SC do zwalczania gradacji barczatki sosnówki i brudnicy mniszki na obszarze 63 tys. ha lasu. W roku 2014 zagrożenie wystąpiło po raz kolejny, na obszarach nie obejmowanych wcześniejszymi zabiegami. Prognoza zagrożenia trwałości drzewostanów sosnowych przez szkodniki pierwotne sosny w 2014 r. przewiduje, że na ok. 10 tys. ha owady wystąpią w liczebności gradacyjnej (w tym, na znacznej pow. wystąpi wyłącznie barczatka sosnówka), której ograniczenie liczebności możliwe jest wyłącznie dzięki zastosowaniu odpowiedniego środka ochrony roślin. Czas reakcji i konieczność dotarcia ze środkiem w korony drzew wymusza użycie technik agrolotniczych. Obecnie, jedynym środkiem zarejestrowanym w Polsce przeciwko barczatce sosnówce jest Dimilin 480 SC. W kolejnych latach możliwe jest utrzymywanie się zagrożenia na pozostałych obszarach leśnych, wrażliwych na gradacje w/w szkodników, będących w zarządzie RDLP w Szczecinie. Sytuacja ta może potrwać nawet kilka lat. W trakcie bieżącej gradacji (również w 2014 roku), w tych samych drzewostanach odnotowujemy silne zagrożenie jednocześnie od kilku szkodników (np. barczatka sosnówka z brudnicą mniszką, barczatka sosnówka z borecznikiem sosnowcem). Dimilin 480 SC jest jedynym środkiem ochrony roślin zarejestrowanym w Polsce, który może być jednocześnie zastosowany do ograniczenia liczebności kilku gatunków jednocześnie. W efekcie tego możemy skrócić czas trwania oprysków i przede wszystkim ograniczyć do minimum ilość zastosowanego środka. Każdego roku dokonujemy oceny zagrożenia drzewostanów w oparciu o metodykę i zalecenia zawarte w Instrukcji Ochrony Lasu. Odbywa się to na podstawie oceny liczebności owadów zimujących w ściółce leśnej oraz liczebności gąsienic żerujących  w koronach drzew. Dodatkowo dynamika i liczebność populacji poszczególnych gatunków owadów określana jest na podstawie oceny liczebności motyli podczas rójki i zniesionych jaj. W sytuacji, kiedy konieczne dla ratowania drzewostanów będzie wykonanie zabiegów z użyciem Dimilinu 480 SC, zostanie wykorzystana metoda agrolotnicza, zastosowana w oparciu o przepisy wynikające z obowiązującego w tym zakresie prawa polskiego i UE. Zabiegiem objęte zostaną jedynie tereny leśne, z wyłączeniem obszarów wskazanych w odnośnych przepisach prawnych. Na czas zabiegu  i karencji środka zostanie wprowadzony czasowy zakaz wstępu do lasu. Przebieg konsultacji Prosimy o zgłaszanie merytorycznych uwag odnośnie użycia przez RDLP w Szczecinie środka ochrony roślin – Dimilin 480 SC w terminie do 26.04.2014r. (45 dni od daty ukazania się niniejszej informacji) pocztą tradycyjną z dopiskiem „konsultacje FSC” na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, ul. Juliusza Słowackiego 2, 71-434 Szczecin lub elektronicznie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . w temacie wpisując „konsultacje FSC”. Wszelkie informacje na ten temat zostaną Państwu udzielone również telefonicznie pod nr tel. +48 91 432 87 64. Więcej informacji o certyfikacji FSC znajdą Państwo na stronie www.fsc.pl.

     

  POGOTOWIE PRZEMOCY W RODZINIE   GOSPODARKA ODPADAMI

CEIDG DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT z gm. Kłecko

Galeria

fot okl 1
fot okl 4
fot-09
fot01
fot02
fot03
fot04
skwer przy mgok
str2-a
1/9 
start stop bwd fwd

Odwiedza nas 43 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21